Zwalczą parzące zielsko

19.04.2016, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Na Prawobrzeżu jego największe skupisko to dolina na pograniczu Podjuch i Puszczy Bukowej.

Pojedynczo zlokalizowano go w Kluczu, Płoni, Dąbiu i nad Regalicą. Mowa o barszczu Sosnowskiego, wyjątkowo ekspansywnej i trującej rośliny. Jak poinformował ZUK, dotychczas zinwentaryzowanych jest 15 lokalizacji, w których stwierdzono barszcz Sosnowskiego. Zajmują powierzchnię 3,3 hektara. Nie oznacza to, że nie przybędą kolejne. Zgłosić je może każdy, dotyczy to również terenów prywatnych, z których śmiertelnie niebezpieczna roślina zostanie niezwłocznie bezpłatnie usunięta.
Występowanie barszczu Sosnowskiego można zgłaszać przez serwis Alertu Miejskiego (www.alertszczecin.pl), w Zakładzie Usług Komunalnych Wydziale Lasów Miejskich pod numerami telefonu 91 432 48 52 lub 91 432 48 51 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 oraz w Urzędzie Miasta Szczecin Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 91 435 11 10 w godzinach 7:30-15:30.
Roślinę zlokalizowano do tej pory na terenach lasów miejskich, na terenach prywatnych oraz zarządzanych przez nadleśnictwo Gryfino. Najwięcej barszczu Sosnowskiego znajduje się na terenie Podjuch. Wszystkie dotychczasowe miejsca zostały objęte szczególnym nadzorem. Zaplanowano tam czterokrotne koszenia. Dodatkowo, na pięciu działkach, zastosowany zostanie dwukrotny oprysk chemiczny.
Startuje jednocześnie kampania informacyjna. W urzędzie miasta oraz w siedzibach szczecińskich rad osiedli znajdzie się 5 tysięcy ulotek zawierających niezbędne informacje dotyczące szkodliwego działania barszczu Sosnowskiego, objawów oparzeń rośliną, pierwszej pomocy w przypadku kontaktu z nią czy sposobów, w jaki można zgłosić występowanie barszczu. Dodatkowo przygotowano 500 plakatów. W ramach bezpieczeństwa we wszystkich zinwentaryzowanych miejscach ustawione zostaną tablice ostrzegające „Barszcz Sosnowskiego grozi poparzeniem”.
Na koszenie zinwentaryzowanych miejsc przeznaczono 49 tysięcy złotych, z czego 34 tysiące złotych wyniosło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Usuwaniem barszczu zajmie się firma zewnętrzna. Kolejne 10 tysięcy złotych Zakład Usług Komunalnych przeznaczył na koszenie lub opryski barszczu w nowych miejscach, które zostaną zgłoszone w najbliższych miesiącach.
 
EL

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.192.48.196). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.