Kładka nad Struga

16.04.2024, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Rozpoczęło się końcowe stadium prac projektowych nowej kładki pieszo-rowerowej, która usprawni przemieszczenia się nad ulicą Struga.

Gotowa jest już koncepcja nowej kładki. Będzie to konstrukcja o długości ponad 35 metrów i szerokości użytkowej wynoszącej 4 metry. Zastosowano na niej detale kolorystyczne w postaci barw marki miasta Floating Garden 2050. Do końca czerwca br. Wykonawca planuje zakończyć prace projektowe oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i decyzje.
- Co istotne, inwestycja znalazła się na liście projektów objętych dofinasowaniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dofinasowanie inwestycji w ramach ZIT to 6 506 453,35 zł - tłumaczy Piotr Zieliński rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji.

   

   O inwestycji
Zadanie pn. „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad ul. Struga” realizowane jest w ramach projektu SBO 2021 „Bezpieczna Struga – Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem” w formule zaprojektuj i wybuduj.
Prace budowlane zgodnie z przygotowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym mogą obejmować m.in.:
budowę kładki pieszo – rowerowej nad ulicą Struga wraz z pochylniami i schodami;
budowę/przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, jezdni i przejść dla pieszych w celu połączenia z istniejącą infrastrukturą;
wykonanie oświetlenia;
wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia kładki i pochylni;
przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej kolidującej z planowaną inwestycją;
wykonanie zagospodarowania zieleni;
przebudowę i zabezpieczenie kolidujących sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej;
wykonanie poidełka w pobliżu projektowanej kładki.
Termin wykonania zamówienia wynosi 17 miesięcy od dnia podpisania umowy. Koszt prac to 7 654 560,60 zł brutto. Wykonawcą jest
Inwestycja jest realizowana w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szc

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.158.223). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook