Most z imieniem

16.05.2024, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Nowa przeprawa kolejowa w Podjuchach ma swojego patrona.

To dr inż. Andrzej Kreft - całym sercem oddany Odrze. Jego wiedza, zaangażowanie i umiejętność współpracy zaowocowały licznymi osiągnięciami oraz przyczyniły się do edukacji i wzrostu zaangażowania społeczności lokalnej. Od 2003 roku zabiegał o przebudowę mostu kolejowego ze zwodzonym przęsłem w Podjuchach, utrudniającego żeglugę na Regalicy. Dzięki jego staraniom pozyskano środki na realizację tej inwestycji.

Inicjatywę nadania im. Andrzeja Krefta nowej przeprawie wsparli Ministerstwo Infrastruktury, Spółka Polskie Linie Kolejowe S.A., Związek Polskich Armatorów Śródlądowych, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina Michał Przepiera oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. List Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do uczestników uroczystości odczytał wicemarszałek Jakub Kowalik.

Dr inż. Andrzej Kreft od 1991 roku, jako wieloletni dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie łączył pracę naukowo--dydaktyczną w Politechnice Szczecińskiej z pracą w administracji wodnej. Na stanowisko dyrektora RZGW został powołany w listopadzie 1991 r., po zakończeniu organizacji tej jednostki, w której brał aktywny udział. Przez cały okres pracy w administracji wodnej kontynuował aktywną działalność na uczelni, wdrażając osiągnięcia nauki do praktyki gospodarki wodnej, a doświadczenia zawodowe do procesu kształcenia studentów. Funkcję dyrektora pełnił przez 26 lat, do czasu przejścia na emeryturę w 2017 r.

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.170.244). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.