Znamy listę i kolejność projektów w SBO

22.12.2016, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Rozlosowano kolejność projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

W tej edycji SBO będzie można wybierać spośród 122 projektów, które przeszły weryfikację zespołu ds. SBO. Podczas publicznego losowania, każdy projekt otrzymał numer porządkowy, według którego zostanie wpisany na papierowe listy do głosowania. Losowana była również kolejność kategorii na listach zadań do głosowania. W głosowaniu internetowym natomiast projekty będą wyświetlane losowo po każdym odświeżeniu strony.

Głosowanie na projekty odbędzie się w dniach 9-18 stycznia 2017 r. Zgłosować będzie mógł każdy mieszkaniec Szczecina, bez względu na wiek. Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji maksymalnie 3 głosy:

1) jeden głos na zadania ogólnomiejskie;

2) jeden głos na zadania dzielnicowe duże w dowolnej dzielnicy;

3) jeden głos na zadania dzielnicowe małe w dowolnej dzielnicy.

W tym roku zadania podzielone są na ogólnomiejskie, dzielnicowe duże i dzielnicowe małe.

Głosować będzie można:

- za pośrednictwem internetu (www.konsultuj.szczecin.pl, zakładka Szczeciński Budżet Obywatelski -  Głosowanie) – Każdy kto jest zameldowany w Szczecinie.

- osobiście (w Urzędzie Miasta, filii na Prawobrzeżu, siedzibach rad osiedli oraz w mobilnych punktach do głosowania) zameldowani, oraz osoby, które:

* nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują w Szczecinie;

* nie posiadają zameldowania, ale zamieszkują i studiują na terenie    

   Miasta;

* nie posiadają zameldowana, ale zamieszkują i uczęszczają do szkół na   

   terenie Miasta.

W tym roku Zespół ds. SBO zweryfikował 203 projekty złożone przez mieszkańców Szczecina.  Pozytywnie ocenione zostały 122 projekty (w tym dwa połączone w jedno zadanie), 17 zostało wycofanych przez autorów, a 63 odrzucone (w tym 3 z przyczyn formalnych).

Więcej informacji o Szczecińskim Budżecie Obywatelskim znajduje się na stronie internetowej www.konsultuj.szczecin.pl.

Lista zadań, numery projektów oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zasad głosowania oraz sposobu weryfikacji głosów w ramach konsultacji społecznych – Szczeciński Budżet Obywatelski 2017:

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116181.asp

Dokładna lista punktów do głosowania wraz z godzinami dyżurów rad osiedli w załączniku do zarządzenia, wystarczy wejść na podane strony www. Oto lista projektów dla Prawobrzeża tzw. zadania duże.

 

 

ZADANIA DZIELNICOWE DUŻE PRAWOBRZEŻE

36.

ROZBUDOWA SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO

37.

PARK DOBROSĄSIEDZKI W PODJUCHACH

38.

ROZSZERZENIE SIECI STACJI ROWERU MIEJSKIEGO

39.

SŁONECZNE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

40.

OGRÓD RODZINNY

41.

BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO PUSZCZA ULICE AGNIESZKI REGATOWA I TELIGI

42.

PUNKT WIDOKOWY NA WZGÓRZU - PANORAMA SZCZECINA

43.

ALEJA PIESZO - ROWEROWA SŁONECZNE - MAJOWE - KIJEWO Z WYBIEGIEM DLA PSÓW

44.

REWITALIZACJA JELENIEGO STAWU I KIJEWSKIEGO STAWU

45.

SIEĆ OSIEDLOWYCH WYBIEGÓW DLA PSÓW ORAZ SYSTEM KOSZY NA PSIE NIECZYSTOŚCI - CZYSTE PRAWOBRZEŻE

46.

FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT DZIKA OSTOJA - OŚRODEK REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT WRAZ Z AZYLEM I FUNKCJĄ EDUKACYJNĄ

47.

BUDOWA "OSIEDLOWEGO CENTRUM KULTURY" NA OSIEDLU KASZTANOWYM

 

EL

 


                                               

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.234.244.181). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook