Zmodernizują oczyszczalnię

21.07.2017, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji poinformował o zawarciu kontraktu na modernizację oczyszczalni Zdroje.

Oczyszczalnia ścicków w Zdrojach przejdzie dużą modernizację. Jej koszt oceniono na 24mln złotych. Zakład Wodociągów i Kanalizacji podpisał właśnie umowę z wykonawcą prac. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji prowadzonych w ramach programu „Czysta Odra w Szczecinie”. Prace na Prawobrzeżu potrwają dwa lata i wkrótce ruszą. Modernizację oczyszczalni przeprowadzi konsorcjum firm: Aquacoms z Warszawy oraz węgierski Inwatech z siedzibą w Budapeszcie. Wartość kontraktu to nieco ponad 24 mln zł.

Modernizacja oczyszczalni w Zdrojach polegać będzie na przebudowie oraz rozbudowie istniejących instalacji do oczyszczania ścieków. Inwestycja przyczyni się do poprawy funkcjonowania istniejącego systemu, oraz efektywniejszego wykorzystania gospodarki ściekowej w tym rejonie miasta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii będzie można podłączyć do sieci kolejne osiedla uzbrajane w kanalizację na Prawobrzeżu.

Oczyszczalnia Zdroje uruchomiona została w roku 1973. Gruntowną modernizację i przebudowę przeszła w roku 2008, w ramach programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”. Prace, które rozpoczną się wkrótce przeprowadzone zostaną w związku z realizacją kolejnego projektu inwestycyjnego pn. „Czysta Odra w Szczecinie”. Jest on podzielone na dwa etapy i obejmuje w sumie realizację 26 kontraktów. Łączna ich wartość to ponad 210 mln zł. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Jego realizacja pozwoli w jeszcze większym stopniu dostosować gospodarkę wodno–ściekową Szczecina do obowiązujących wymogów UE. Ukończenie poszczególnych inwestycji znacznie poprawi system zaopatrzenia w wodę. Umożliwi też redukcję zanieczyszczeń odprowadzanych do Odry i Morza Bałtyckiego oraz obniży poziom skażenia gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. Mieszkańcy Zdrojów mają też nadzieję, że choć w części zniknie dokuczliwy fetor jaki od czasu do czasu wypełnia osiedle.

EL 

Foto: podpisanie umowy i wymiana dokumentów. Źródło: ZWiK.                                      

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (100.28.0.143). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook