Zmiany w Podjuchach

13.09.2019, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

W poniedziałek 16 września, w związku z budową Węzła Granitowa, wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu.
.

Zmiany zostaną wprowadzone w pasie drogowym ul. Krygiera przed wjazdem na Most Gryfitów. Z ruchu wyłączony zostanie fragment ul. Krygiera. Ruch pojazdów odbywać się będzie po przygotowanym bypasie. W obrębie drogi tymczasowej przejezdność zostanie zachowana bez utrudnień w obu kierunkach. Zmiany związane są z kontynuowaniem prac przy przebudowie gazociągu średniego ciśnienia.

Inwestycja obejmuje budowę skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudowę ulic Krygiera i Granitowej, znajdujących się w sąsiedztwie skrzyżowania. W ramach prac rozebrany zostanie istniejący, wyłączony z ruchu most drogowy nad rzeką Regalicą. W jego miejsce pojawi się nowa przeprawa. Prace obejmą również budowę chodników i ścieżek rowerowych; oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; kanalizacji deszczowej; oświetlenia; ekranów akustycznych. Prace powinny się zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku. Koszt to ponad 104 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras SA.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania 72,8mln zł. Wszystkich użytkowników drogi prosimy o stosowanie się do nowej organizacji ruchu.

EL

        

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.230.143.213). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook