Zielone od kwietnia

05.03.2015, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Od kwietnia wznowiony będzie odbiór odpadów zielonych od mieszkańców Szczecina.

Osoby, które w ubiegłym roku zgłosiły chęć korzystania z tej usługi nie muszą robić tego ponownie. Do grupy odpadów zielonych odbieranych z posesji zamieszkałych zaliczamy trawę, drobne gałęzie, liście oraz spady. Usługę w imieniu gminy realizować będzie podmiot wybrany w postępowaniu przetargowym, które aktualnie trwa. To co ważne przy gromadzeniu odpadów zielonych - do pojemnika lub kontenera odpady zielone wrzucamy bez dodatkowego opakowania. Z uwagi na fakt, że selektywnie gromadzone odpady zielone mają trafiać do kompostowania nie mogą być gromadzone w pojemnikach ani w kontenerach zapakowane w dodatkowe worki! 
 
Wszyscy właściciele domów w zabudowie jednorodzinnej, którzy w ubiegłym roku zadeklarowali chęć korzystania z usług, po zimowej przerwie nie muszą czynić żadnych czynność i aby być obsługiwanym ponownie.
Korzystanie z usługi odbioru odpadów zielonych nie wpływa na zmianę wysokości opłaty miesięcznej za wywóz odpadów.
 
Zgłoszenie, ale nie deklaracja. Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli po raz pierwszy skorzystać z wywozu odpadów zielonych z ich posesji powinni zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta. Procedura zgłoszenia ma zdecydowanie mniej sformalizowany charakter niż złożenie deklaracji w sprawie opłaty za wywóz odpadów.  Istnieją cztery podstawowe ścieżki przekazania do urzędu swojego zgłoszenia.
·       za pośrednictwem strony ecoszczecin.pl – poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na tej stronie
·       telefonicznie pod numer  91 435 11 99
·       za pośrednictwem poczty – przesyłając na adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „WUCiP ZIELONE” oświadczenie zawierające dane nieruchomości jej właściciela  oraz potwierdzenie, że nieruchomość jest wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów zielonych,
·       osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
 
Pojemniki w zabudowie jednorodzinnej. Warunkiem odbioru odpadów zielonych w zabudowie jednorodzinnej jest zaopatrzenie nieruchomości w specjalny pojemnik przeznaczony do gromadzenia tego typu odpadów.  Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku  muszą to być zamykane pojemniki koloru brązowego o pojemności 120 lub 240 l (PN-EN 840). Wyposażenie leży w gestii właściciela. Gmina nie pokrywa kosztów zakupu pojemnika.
 
Gdzie można kupić pojemnik ?Pojemniki do gromadzenia odpadów zielonych  można nabyć:
·        w sklepach ogrodniczych,
·        od podmiotów związanych z gospodarką odpadami tj. MPO Sp. z o.o., Sita  Jantra Sp. z o.o.  Remondis Szczecin Sp. z o.o. Jumar i Karchem.
 
Planowane terminy odbiorów -  zabudowa jednorodzinna. Odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie  raz w tygodniu od kwietnia do listopada. Taka częstotliwość odbioru - raz w tygodniu - zwiększa prawdopodobieństwo, że odpady zielone w pojemniku nie zaczną gnić. Pojemniki - podobnie jak te na odpady zmieszane- będą musiały być udostępnione firmie wywozowej w dniu odbioru.   Nie na każdej posesji jest miejsce na ustawienie wszystkich pojemników – i tych na zmieszane i na zielone odpady  –  w jednym miejscu .  Stad prośba i konieczność wystawiania ich  w dniu wywozu.  Harmonogramy odbiorów dla poszczególnych sektorów podane będą na stronie ecoszczecin.pl w zakładce "Harmonogramy", po zakończeniu trwającego aktualnie przetargu i uzgodnieniu go z wybranymi w tym postępowaniu firmami.
 
Zabudowa wielorodzinna. W zabudowie wielorodzinnej właściciele nieruchomości będą mieli prawo zamówić kontener do gromadzenia odpadów zielonych powstałych na nieruchomości. Podmiot działający na zlecenie gminy na zgłoszenie właściciela nieruchomości kontener wstawi na 24 godziny, a następnie odbierze odpady zgromadzone w kontenerze i skieruje je do dalszego zagospodarowania.
 
Nie ma obowiązku. Chęć przystąpienia do korzystania z usługi odbioru odpadów zielonych przez właścicieli nieruchomości jest dobrowolna. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy nie będą mogli lub nie będą chcieli zaopatrzyć się w pojemnik na odpady zielone, w dalszym ciągu mogą tego typu odpady zagospodarowywać we własnym zakresie: w przydomowych kompostownikach  lub dowozić do EKOPORTÓW rozlokowanych na terenie miasta.
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.215.16.238). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook