Zdunowo w przebudowie

10.01.2022, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Wykonawca wszedł na plac budowy jednego z przystanków przyszłej SKM.

Roboty na przystanku Zdunowo polegają na zadaniu związanym z budową miejskiej części przystanku SKM Zdunowo. Za realizację prac odpowiadać będzie firma MUSING BUD. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdunowo, budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą techniczną, w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

budowę jezdni wraz z placem do zawracania i skrzyżowaniem z ul. Bałtycką; budowę zatok parkingowych; budowę chodników; budowę ścieżki rowerowej; budowę dojścia do peronów; wykonanie elementów małej architektury; budowę oświetlenia ulicznego; przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych; gospodarkę drzewostanem oraz zagospodarowanie zieleni; budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury; wykonanie monitoringu wizyjnego; budowę kanalizacji teletechnicznej; przebudowę kolizji z istniejąca siecią teletechniczną oraz budowę teletechnicznych powiązań komunikacyjnych, w rejonie ulic Gościniec i Bałtyckiej w Szczecinie. 

 Termin wykonania zamówienia wynosi 240 dni od daty podpisania umowy. Koszt prac to ponad 3 mln zł brutto. Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. 

 

 

Foto Biuro SJM

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.239.11.178). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook