Zatrzymanie dowodu

22.04.2015, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Porady prawne
Na dworze coraz cieplej. Wkrótce wspólnie z najbliższymi planujemy wypożyczyć sprzęt wodny i udać się na rodzinny wypoczynek. Przy naszym "szczęściu" zapewne będziemy mieli do czynienia z sytuacją analogiczną jak w latach wcześniejszych. Czy zatrzymywanie dowodu osobistego jako zastawu za wypożyczany sprzęt jest zgodne z prawem? Na jakie przepisy mogę się powołać?
Krzysztof P.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych przedmiot zainteresowania niniejszego tekstu jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i ob-watelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic. 
Od razu jednoznacznie należy wskazać, iż samo zatrzymy-wanie dowodu osobistego jako zastawu za wypożyczany sprzęt jest niezgodne z prawem. Przywołane stanowisko prezentuje, w szczególności Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który apeluje o zaprzestanie tego typu praktyk.
Zgodnie z art. 79 cytowanej ustawy ten kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty, podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny. Innym przepisem na który można się powołać jest art. 26 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o ochronie danych osobowych poddający pod wątpliwość podstawę prawną pozyskiwania danych w tak szerokim zakresie, w jakim znajdują się one w dowodzie osobistym. 
Zatrzymanie dowodu powoduje, iż gromadzone dane są nieadekwatne do sytuacji umożliwiającej skorzystanie z określonego obiektu sportowego. Zarządzającemu obiektem powinno wystarczyć uzyskanie imienia, nazwiska, czy też adresu zamieszkania. 
Wskazać należy, iż zatrzymanie dowodu osobistego nawet w obawie przed kradzieżą sprzętu stwarza obawy, czy też powoduje wytworzenie się warunków sprzyjających kradzieży danych osobowych, których źródłem jest dokument tożsamości.
Więcej informacji w przywołanym zakresie można uzyskać na stronie (www.giodo.gov.pl), który dodatkowo w bieżącym roku zapowiedział czynne kontrole w omawianej sferze. 
Kancelaria Radcy Prawnego
Artur Drączak Tel. 601-319-415
ul. Świstacza 27/3 70-798 Szczecin
ul. Podgórna 46, 70-205 Szczecin 
www.adwokat-radca.com
e-mail: adraczak@gmail.com
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.230.173.188). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.