Zatrzymają na tydzień

04.09.2017, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Szybki Tramwaj mocno zwolni, a właściwie stanie na tydzień.

Miasto Szczecin ogłosiło przetarg na „Korektę układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie w ramach budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”. Termin składania ofert mija 19 września br. Prace dotyczyć będą doposażenia torowiska w urządzenia wyrównawcze w rejonie łuku pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej, a ich celem będzie poprawa funkcjonowania torowiska i zapewnienie jego komfortowej eksploatacji. Zakres prac obejmie korektę geometrii torów oraz regulację sił podłużnych w obu torach i montaż przyrządów wyrównawczych, których zadaniem będzie zabezpieczenie torowiska przed nadmiernym gromadzeniem się naprężeń termicznych w rejonie łuku i zniwelowanie ewentualnej utraty stateczności. 

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia przekazania placu budowy. Decyzja o montażu urządzeń wyrównawczych realizowana jest zgodnie z zapowiedzią z 2016 roku.

Wykonanie prac wymagać będzie zamknięcia ruchu tramwajowego na odcinku od Basenu Górniczego do Pętli Turkusowa. Na czas trwania prac przygotowana będzie komunikacja zastępcza (przewidywany czas kursowania komunikacji zastępczej to 7 dni). O szczegółach dot. prac i uruchomienia komunikacji zastępczej będziemy informować na bieżąco.

    Już wiadomo, że za naprawę feralnego odcinka zapłaci miasto z własnego budżetu.

Więcej informacji o przetargu:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp?soid=3A864B05887B44E499D2586CB832EB3C

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.200.140.218). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.