Zapłać za śmieci

14.10.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Druga wpłata za odbiór odpadów mija 15 października.

Urząd miejski przypomina, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do ponoszenia na rzecz gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób i w terminach określonych uchwałami Rady Miasta Szczecina. Do kiedy należy zapłacić? Drugą opłatę należy uiścić do wtorku 15 października br. – za wrzesień i październik. Kolejne terminy są wskazane zarówno w Uchwale Rady Miasta i w deklaracji złożonej do Urzędu. Trzecią opłatę należy wnieść do 15 grudnia br.

Jaka jest wysokość opłaty?

   Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji i rodzaju zabudowy. W zabudowie jednorodzinnej opłata ma charakter ryczałtowy i wynosi 57 zł (selektywne gromadzenie odpadów) lub 85 zł (nie selektywne), czyli odpowiednio za 2 miesiące- 114 zł i 170 zł  W zabudowie wielorodzinnej kwota opłaty miesięcznej wynika z przyjętej do podstawy naliczenia ilości zużytej wody. 

W jaki sposób zapłacić?

   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości winni wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 24 1020 4795 0000 9102 0278 0328

Opłaty mogą być dokonywane w formie:

przelewu na wyżej wymieniony rachunek gminy ze wskazaniem w tytule przelewu właściciela nieruchomości i jej adresu oraz okresu za jaki opłata jest dokonywana. Płatność przelewem może być dokonywana tylko z rachunku osoby, która złożyła deklarację, (a nie np. sąsiada czy rodziny) wpłaty można dokonywać w kasach  znajdujących się na terenie urzędu po uprzednim zgłoszeniu w pokoju 131 w kasach znajdujących się w filii urzędu na prawobrzeżu miasta przy ul. Rydla, w każdym oddziale Banku PKO Bank Polski na terenie Szczecina (bez ponoszenia dodatkowych opłat)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji. Urząd Miasta Szczecina nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.

Nr telefonu w sprawie opłat 91 435 11 98

   Propozycje prezydenta dotyczące zmian w systemie. Podczas listopadowej sesji prezydent zaproponuje radnym kilka pomysłów udoskonalających obecnie funkcjonujący system gospodarowania odpadami. Najważniejszą propozycją jest obniżenie w roku 2014 stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Propozycja jest efektem niższego kosztu usług świadczonych przez firmy. Jeżeli tendencja ta będzie utrzymana w kolejnych miesiącach miasto zamierza także realizować dodatkowe świadczenia w ramach opłaty, w tym objęcie systemem odbioru z nieruchomości zamieszkałych odpadów zielonych oraz zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych.

Na podstawie analizy przychodów i kosztów systemu, Prezydent podjął decyzję o skierowaniu pod obrady Rady Miasta propozycji obniżenia opłat za wywóz śmieci:

·                                                                                      w zabudowie jednorodzinnej: ryczałt miesięczny za gospodarstwo domowe 50 zł przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów i 80 zł przy nieselektywnym.

 

*   w zabudowie wielorodzinnej:  4 zł / m3  zużytej wody przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów i 5 zł / m3 przy nieselektywnym sposobie.

Kolejne proponowane zmiany to:

·                                                                                      Obniżenie opłaty dla samotnych osób, mieszkających w domkach. W ocenie prezydenta system ryczałtowy wprowadzony dla zabudowy jednorodzinnej  dla osób samotnych, często starszych jest wyższy o kilkadziesiąt procent w stosunku do kwot, które ponosiły przed 1 lipca. Szczegółowe zasady zostaną opracowane i przedstawione Radnym przed listopadową sesją RM.

·                                                                                      objęcie systemem odbioru bezpośrednio z nieruchomości odpadów biodegradowalnych – tzw. zielonych. Prowadzone rozmowy zarysowały realną perspektywę uruchomienia zgodnego z przepisami prawa sposobu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych od wiosny 2014 r. pochodzących z nieruchomości zamieszkałych.

·                                                                                      zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej do 2x w miesiącu (aktualnie wywóz odbywa się tylko 1x w miesiącu).

·                                                                                      Doposażenie miasta w ogólnodostępne pojemniki do segregowania odpadów szkła, papieru, tworzyw (tzw. dzwonów) w ilości 500 sztuk. 

EL

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.230.173.188). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.