Zagospodarują kawałek lotniska

15.02.2017, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Niewielka część terenów wokół lotniska Dąbie być może zostanie zagospodarowana.

Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Termin nadsyłania ofert mija 27 marca br.

Zamówienie obejmuje:

*  opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg wewnętrznych i infrastruktury na terenie strefy „Park Dąbie”,

*  opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na skomunikowanie „Parku Dąbie” z zewnętrznym układem drogowym wraz doprowadzeniem niezbędnej infrastruktury do granic Parku,

*  opracowanie koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Struga z ul. Gryfińską wraz ze skomunikowaniem „Parku Dąbie” z zewnętrznym układem drogowym.

Na wykonanie koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Struga z ul. Gryfińską przyszły wykonawca będzie mieć 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Dla pozostałych elementów zamówienia termin na opracowanie dokumentacji to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Park Dąbie to inicjatywa miasta służąca tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcia biznesu lokalnego. Projekt realizowany będzie jako strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm na 7,8ha działce przy Lotnisku Dąbie. Dla inwestorów przygotowanych zostanie 20 działek inwestycyjnych, których powierzchnia wahać się będzie od 2 650m2 do 4 930m2.

Więcej informacji: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp?soid=862B01109E2048CBABBE188643F3CA7A

 

    Niemal 15 lat trzeba było czekać na ruch ze strony miasta, które najpierw wyeksmitowało właścicieli ponad 430 ogródków działkowych twierdząc, że wkrótce będą inwestorzy i potrzebne są tereny. Wypłacono kilka milionów odszkodowań za pozostawione przez działkowców mienie (altany, nasadzenia), i teren zdziczał, także dlatego, że upodobały go sobie dziki, łosie, lisy i bobry. Od wielu lat hektary nie przynoszą żadnych wpływów, bo przstano inkasować opłaty dzierżawne, a teraz teren ma być zagospodarowany. Trochę dziwi to przyśpieszenie zwłaszcza w kontekście przyszłorocznych wyborów samorządowych. Odnosi się wrażenie, że ktoś sobie o tym teraz przypomniał. 

EL

 Foto google/maps - teren zaznaczony białym paskiem.

Foto panoramiczne - tereny po prawej stronie zdjęcia.

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.143.154). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.