Za śmieci płaci właściciel

19.12.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Większość szczecinian otrzymała już z urzędu miejskiego indywidualne numery kont, na które należy wnosić opłaty za śmieci.

Można tego dokonać wyłącznie z konta imiennie przypisanego właścicielowi nieruchomości. Jeśli przelew za wywóz śmieci wpłynie z innego konta, urząd nie uwzględni takiej wpłaty.  

   Od lipca za odbiór i zagospodarowanie odpadów z naszych posesji płacimy co dwa miesiące. Pieniądze były wpłacane na rachunek gminy. Od stycznia mieszkańcy Szczecina będą mieć indywidulane konta i na nie należy dokonywać wpłat. Wpłacać można na kilka sposobów: w kasie urzędu miejskiego, w okienku bankowym lub przelewem internetowym. Tu jednak obowiązuje zasada, że opłata w formie przelewu powinna zostać dokonana wyłącznie z rachunku osoby, która złożyła deklarację. Zapłata z innego konta nie wygasza zobowiązania za dany okres i urząd będzie się ponownie upominać o zapłatę za wywóz odpadów, bo ta formalnie nie została wniesiona. To znaczy, że przelew musi być wykonany z konta właściciela nieruchomości lub zarządcy. Nie może tego dokonać żona ze swgo konta jeśli deklarację śmieciową wypełnił mąż, nie może wnuczek w imieniu chorej lub niedołężnej babci, nie może brat czy sąsiad. Tylko ci, którzy widnieją na deklaracji mogą dokonać przelewu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy małżonkowie mają wspólność majątkową.

Dodajmy, że takie ograniczenia nie obowiązują, gdy wpłacamy pieniądze w okienku bankowym. Wtedy za właściciela nieruchomości wpłaty może dokonać każdy.

   Takie przepisy ustanowili posłowie, którzy uznali, że opłata za smieci jest podatkiem objętym przepisami ordynacji podatkowej. 

   Jeśli zapłacimy z niewłaściwego konta, od nowego roku urząd nie będzie już uwzględniać takich wpłat jako wniesione. Wtedy trzeba będzie wysłać przelew jeszcze raz, już z własnego konta. Pieniądze wpłacone z konta osoby nieuprawnionej będzie można odzyskać dopiero po wystąpieniu do urzędu o ich zwrot.

   Przypominamy też, że musimy ponownie wypełnić deklaracje śmieciowe i złożyć je w urzędzie miejskim lub jego filii na Prawobrzeżu do 14 stycznia 2014 roku. Wszystko z powodu zmiany wysokości opłat za wywóz śmieci. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać, a także pobrać deklarcję ze strony www.ecozmiany.szczecin.pl 

EL

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.151.124). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.