Z komputerem na ty

26.03.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

W Zespole Szkół Specjalnych nr 9 w Szczecinie odbyła się już VIII finałowa edycja Wojewódzkiego Konkursu Komputerowego pod nazwą „Internetowa Mądra Głowa”.

Początkowo konkurs był skierowany do uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie, już od dwóch lat, uczestniczą w nim  gimnazjaliści z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Ma na celu  promowanie wykorzystania technologii informacyjnej jako sposobu na pokonywanie barier komunikacyjnych, uczenie właściwego sposobu wykorzystywania zasobów sieci WWW.

W finale konkursu brało  udział jedenaście szkół i ośrodków kształcenia specjalnego z województwa zachodniopomorskiego. Uczestniczący w konkursie  uczniowie wykazali się umiejętnościami posługiwania się komputerem. Udowodnili , że potrafią korzystać z nowoczesnych technologii,  sami przekonali się  o własnych możliwościach.  Konkurs zorganizowały i poprowadziły nauczycielki z  Zespołu Szkół Specjalnych nr 9: p. M. Straszewska, p. B.Jaskurzyńska i p. A. Litarowicz. Konkurs  co roku cieszy się dużym zainteresowaniem.  Jest   dla uczestników atrakcyjną formą aktywizacji i   integracji społecznej, przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu.

Konkurs Komputerowy został objęty honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Szczecinie,  Urzędu Miasta Szczecin, TVP Szczecin oraz uzyskał poparcie Wojewody Zachodniopomorskiego. Relację na żywo rejestrowała TVP Szczecin.

 

Tekst: Barbara Hortyńska 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.142.143). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.