Z Prawobrzeża do Starego Czarnowa

03.10.2019, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Wiosną pisaliśmy, że ruszyła budowa ściezki rowerowej wiodącej z Prawobrzeża do Starego Czarnowa – mamy dobrą widomość dla cyklistów.

Właśnie zakończyła się budowa drogi rowerowej łączącej Szczecin z Gminą Stare Czarnowo. Droga dla rowerów biegnie wzdłuż ul. Pyrzyckiej od ul. Topolowej do pętli autobusowej „Śmierdnica”. Na obszarze objętym inwestycją po południowej stronie jezdni utwardzono teren i drogę dla rowerów na odcinku 75 m, natomiast po stronie północnej utwardzono teren na długości 65 m. Na terenie pętli autobusowej "Śmierdnica" postawiono stojaki dla rowerów zgodnie z „Katalogiem mebli miejskich Miasta Szczecin" oraz wiatę o szerokości 5 m. Inwestycja została zrealizowana w oparciu o porozumienie między Gminą Miasto Szczecin a Gminą stare Czarnowo  z dnia 07 czerwca 2018 r. i uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w trybie poza konkursownym, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobliność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Aura jeszcze sprzyja więc nie pozostaje nic innego jak zachęcic cyklistów do przetestowania nowej – dodajmy ładnej, ściezki rowerowej.
                                                                                                                                                
EL

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.210.99.209). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook