Wymień piec

10.01.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

W tym roku szczecinianie będą mogli skorzystać aż z dwóch programów oferujących zwrot części kosztów wymiany pieca na bardziej ekologiczne źródło ciepła.

To oznacza mniej kopcących kominów w naszym mieście. Nabór wniosków do pierwszego z nich rusza wkrótce. Miejski program MEWA realizowany jest w Szczecinie od połowy 2018 r.  Zakłada on dofinansowanie  likwidacji  systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym. Aby z niego skorzystać należy pozbyć się starego pieca i wymienić go na ogrzewanie gazowe, elektryczne, piec na pellet, odnawialne źródło energii, albo podłączyć nieruchomość do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W ramach MEWY mieszkańcy mogą odzyskać  do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W tym roku nowością jest  górny limit kwoty dofinansowania, na poziomie  10 tys. zł. Tyle właśnie wynosiła średnia wysokość dotacji przyznawanych w latach ubiegłych. Dzięki wprowadzeniu maksymalnej kwoty dotacji, będzie ona dostępna dla większej liczby odbiorców, co zwiększy efekt ekologiczny, jakim jest poprawa jakości powietrza w mieście i ograniczenie szkodliwych substancji. Beneficjentami programu mogą być między innymi osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy, oczywiście z terenu Szczecina. Dofinansowanie obejmuje inwestycje zrealizowane po 1 stycznia 2015 r.

Wnioski o dofinansowanie z MEWY należy składać w terminie od dnia 22 stycznia 2020 r. do dnia  30 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesantów (sala 62), pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii na Prawobrzeżu - ul. Rydla 39/40, 70-001 Szczecin lub przesłać pocztą do Urzędu Miasta Szczecin. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń. Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin (http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131133.asp), a także na stronie: www.szczecin.eu/zielonemiasto/mewa

Od początku funkcjonowania programu MEWA, na dopłaty do wymiany pieców Miasto przeznaczyło już 2,5 mln zł. Na ten rok zaplanowany jest kolejny milion. Drugi program dofinansowania wymiany pieców i kotłów węglowych, który będzie realizowany także w tym roku w Szczecina to Zefirek. Miasto otrzymało na ten cel  2 259 750 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Program zakłada modernizację źródeł ciepła w 250 lokalizacjach i dotyczył będzie planowanych inwestycji. Więcej informacji na temat zasad dofinansowania i terminu naboru wniosków przekażemy wkrótce.

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.239.91.5). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook