Wskaż, na co wydać kolejne 5 milionów złotych

25.09.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Już za kilka dni rusza głosowanie na propozycje zgłoszone przez mieszkańców w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015. Mieszkańcy po raz kolejny zdecydują, na co wydać 5 milionów złotych. Start już 1 października.

Budżet obywatelski działa - powiedział na konferencji prasowej Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. W zeszłym roku mieszkańcy zagłosowali za stworzeniem roweru miejskiego oraz modernizacją Stawu Brodowskiego. Rower już funkcjonuje z dużym powodzeniem, a staw w tej chwili zmienia swoje oblicze.

Tegoroczny budżet obywatelski został podzielony na 5 części:
*         Projekty ogólnomiejskie
*         Dzielnica Północ
*         Dzielnica Prawobrzeże
*         Dzielnica Śródmieście
*         Dzielnica Zachód

Mieszkańcy mogą wybrać dwa projekty - jeden z listy projektów ogólnomiejskich i jeden dotyczący dowolnie wybranej przez siebie dzielnicy. Zagłosować można wyłącznie jeden raz (nie będzie możliwości zmiany swoich typów).

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Szczecina, którzy ukończyli 16 rok życia, studenci (nieposiadający zameldowania, studiujący na terenie Szczecina, na podstawie legitymacji studenckiej) oraz uczniowie (nieposiadający zameldowania, uczęszczający do szkół na terenie Szczecina, na podstawie legitymacji uczniowskiej). Studenci oraz uczniowie, którzy nie posiadają zameldowania na terenie Szczecina mogą oddać głos jedynie w wersji papierowej, po okazaniu legitymacji studenckiej lub uczniowskiej w punkcie do głosowania.

Głosowanie na Szczeciński Budżet Obywatelski 2015 odbywać się będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: www.konsultuj.szczecin.pl, jak również w formie papierowej - za pomocą karty do głosowania w wyznaczonych punktach:

 1. Gmach główny Urzędu Miasta Szczecin (Pl. Armii Krajowej 1):

*         wejście środkowe, hall na parterze (urna do głosowania  oraz stanowisko komputerowe, umożliwiające oddanie głosu za pośrednictwem Internetu);

*         wejście boczne, sala 62 Biuro Obsługi Interesantów (urna do głosowania);

Głosować można w godzinach pracy Urzędu od 7:30 - 16:00 od poniedziałku do piątku, a w dniu 21.10.14 do godziny 23:59:59.

2. Filia Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39/40, Biuro Obsługi Interesantów
(urna do głosowania oraz stanowisko komputerowe, umożliwiające oddanie głosu
za pośrednictwem Internetu). Głosować można w godzinach pracy Filii UM od 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.

 3. Siedziby Rad Osiedli, w godzinach pełnienia dyżurów (urny oraz możliwość oddania głosu w formie elektronicznej w Radach Osiedli, posiadających dostęp do Internetu).

Informacja o złożonych projektach:

  *   Łączna liczba propozycji, jakie wpłynęły od mieszkańców: 184
  *   Łączna liczba zadań, które znalazły się na ostatecznych listach zadań do głosowania (po weryfikacji): 143
  *   Liczba zadań ogólnomiejskich: 40
  *   Liczba zadań dzielnicy Śródmieście: 24
  *   Liczba zadań dzielnicy Północ: 23
  *   Liczba zadań dzielnicy Prawobrzeże: 24
  *   Liczba zadań dzielnicy Zachód: 32

Projekty zostały umieszczone na listach zadań do głosowania zgodnie z kolejnością losową, nadaną podczas publicznego losowania, które odbyło się w dniu 18 września 2014. na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin.

Zadania z list zamieszczonych na elektronicznej karcie do głosowania będą wyświetlane w kolejności losowej, tak, aby uniknąć zjawiska wyboru przez Mieszkańców tych projektów, które uzyskały pierwsze numery na listach do głosowania.

Zadania, które uzyskają największą liczbę głosów na liście projektów ogólnomiejskich oraz listach zadań dzielnicowych zostaną wpisane do projektu Budżetu Miasta Szczecin na rok 2015.

Zagłosuj między 1 a 21 października!

RC

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.112.70). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.