Wracają dodatki

31.01.2019, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

To dobra wiadomość dla pracowników przedszkoli, miasto ponownie będzie wypłacać dodatki i to z wyrównaniem owrześnia.

Miasto Szczecin porozumiało się z przedstawicielami Związków Zawodowych zrzeszających nauczycieli w sprawie przyznawania dodatku funkcyjnego. Ponowna analiza przepisów prawnych i zmiana interpretacji stanowiska Ministerstwa Edukacji, pozwala przyznać dodatek wychowawcom w przedszkolach.

Z uwagi na rozbieżności w orzecznictwie sądów, brak jednolitego orzecznictwa Sądu Najwyższego, jak również różną praktykę przyjętą przez poszczególne samorządy i niezmienne od ponad 10 lat stanowisko Ministerstwa Edukacji, Miasto Szczecin mogło pozostawać w usprawiedliwionym przekonaniu, że dodatek wychowawczy nie przysługuje nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wraz z ponowną i dokładną analizą przepisów, która została przeprowadzona w ostatnim czasie, Miasto Szczecin staje na stanowisku, że dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy przysługuje również nauczycielom przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Projekt zmian do obowiązującej uchwały regulującej wysokość oraz warunki przyznawania dodatków, będzie podejmowany przez radnych podczas najbliższej sesji Rady Miasta. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami dodatek obejmie 930 osób, a jego wysokość kształtować się będzie średnio na poziomie 180 zł. Łączne środki w budżecie Miasta na 2019 rok, na wypłatę dodatków wraz z wyrównaniem za rok ubiegły wyniosą 3,3 mln zł.

 

 Ikonografia net

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.235.20.185). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook