Węzeł jest, SKM brak

27.05.2021, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Miasto zakończyło budowę węzła przesiadkowego przy stacji Podjuchy, ale budowa SKM opóźniona jest o co najmniej 9 miesięcy.

Zakończyły się prace związane z budową węzła przesiadkowego przy stacji Podjuchy. Przed nami procedura odbiorowa, co oznacza, że w najbliższym czasie będzie można w pełni korzystać z przygotowanej infrastruktury.

Realizacja zadania pozwoli na wygodniejsze i sprawniejsze przemieszczanie się nie tylko po samym mieście, ale docelowo także poprawi się skomunikowanie z innymi miejscowościami. Budowa zintegrowanego węzła jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich uczestników ruchu – pieszych, rowerzystów, kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

Zakres prac objął:

budowę pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu, budowę parkingów dla samochodów osobowych typu Park&Ride, budowę parkingu Bike&Ride, budowę wiat przystankowych, wykonanie elementów Systemu Informacji Pasażerskiej, rozbiórkę istniejących obiektów i nawierzchni, budowę zaplecza socjalno-kasowego, budowę systemu zliczania pojazdów na parkingu, budowę/przebudowę chodników, budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę/przebudowę odwodnienia projektowanych nawierzchni, przebudowę kolidującego uzbrojenia, budowę zjazdów, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Budowa węzła przesiadkowego jest elementem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego związanego z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która stanowić będzie oś transportu publicznego w obszarze funkcjonalnym miasta Szczecin. Węzły przesiadkowe realizowane w ramach projektu mają poprawić skomunikowanie pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz przyczynić się do wzrostu zainteresowania transportem publicznym.

Koszt przedsięwzięcia, którego wykonawcą jest firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp.k. to 11,6 mln zł.

Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.151.124). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.