Walczą o Targowisko

21.10.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Ważą się losy targowiska w Dąbiu.

   Kupcy zawiązali jedenastoosobową Spółkę z o.o., i mają przedstawić koncepcję zagospodarowania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania. Urząd Miejski twierdzi, że jeśli wszystko będzie na miarę możliwości kupców, wiosną mógłby się rozpocząć gruntowny remont targowiska.

   Obecny stan i wygląd placu targowego w Dąbiu najlepiej obrazują fotografie. Brzydki, nierówny plac, gołe miejsca po usuniętych kramach i budach, i klienci czasami brodzący w kałużach bo teren nie jest należycie skanalizowany. Historia tego targowiska sięga pierwszych miesięcy po przejęciu Dąbia przez polską administrację. Wtedy pierwsze chłopskie furmanki z produktami rolnymi zajeżdżały w rejon dzisiejszej ulicy Cichej, gdzie pod rozłożystymi lipami rozkwitał wolny handel.

   Ostatnie lata to niezrealizowane zapisy umowy piętnastoletniej dzierżawy. Spółka „Targowisko Dąbie” nie zrealizowała podstawowego warunku piętnastoletniej umowy dzierżawy, czyli obowiązku modernizacji targowiska, ale wcześniej była też umowa z miastem, że kupcy dokonają modernizacji placu targowego, uporządkują handel i wykonają bramę z napisem „Targowisko Miejskie Dąbie”. Tego też nie wykonano, gdyż jeden z udziałowców Spółki Cywilnej odmawiał poparcia przedkładanym pomysłom. W lutym tego roku Targowisko otrzymało zgodę na 15.letnią dzierżawę pod warunkiem wykonania modernizacji. Z pomocą przyszli kupcy prowadzący działalność przy ul. Młodzieży Polskiej w Zdrojach. Wyrazili gotowość pomocy kupcom z „Targowiska Dąbie” i utworzenia przy ul. Dziennikarskiej filii „Targowiska Zdroje”. W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono, że w terminie 12 miesięcy., spółka „Targowisko Zdroje” zobowiązuje się przedłożyć do zaopiniowania koncepcję zagospodarowania terenu wraz z harmonogramem realizacji inwestycji, oraz listą osób wyrażających gotowość partycypacji w kosztach inwestycji. Wobec braku zainteresowania kupców przeprowadzeniem inwestycji (wysokie koszty budowy boksów), dzierżawca terenu „Targowisko Zdroje”, zrezygnował z dalszej dzierżawy terenu w Dąbiu.

   Kupcy prowadzący działalność na targowisku przy ulicy Dziennikarskiej, w obawie przed likwidacją miejsc pracy, zwrócili się do miasta o wydzierżawienie terenu targowiska. W tym celu powołali spółkę z o.o.. „Rynek Dąbie”, w skład której weszło 11 kupców prowadzących działalność na tym targowisku. Kupcy przedstawili wstępny plan zagospodarowania terenu oraz wskazali możliwość sfinansowania inwestycji. Wobec przedstawionych propozycji, urząd przychylił się do wniosku kupców z Dąbia. Podpisanie kolejnej umowy jest uzależnione od wykazania przez nową spółkę szans na realizację inwestycji w postaci budowy targowiska na wzór np. Targowiska Zdroje, nowa spółka ma przedstawić koncepcję oraz wykazać zdolność finansową.

   Nie ma więc żadnej pewności, że działający od dziesięcioleci rynek w Dąbiu będzie nadal istnieć. Jeśli kupcom się nie powiedzie, na atrakcyjny plac w centrum osiedla czeka już jedna z sieci dyskontów, która zamierza postawić tu pawilon handlowy.

EL

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.151.124). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.