WOŚP unowocześnia „Zdroje”

30.10.2019, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Szpital „Zdroje” po raz kolejny w tym roku otrzymał nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną od Fundacji WOŚP. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w załączonym komunikacie.

Szpital „Zdroje” otrzymał kolejną w tym roku darowiznę od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem nowoczesna aparatura medyczna trafiła na Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Wśród 12 przekazanych urządzeń największym wsparciem pracy tego wysokospecjalistycznego oddziału jest System Zarządzania Temperaturą Arctic Sun 5000, który umożliwia prowadzenie hipotermii leczniczej u noworodków oraz przyłóżkowy aparat RTG. Niedotlenienie okołoporodowe jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów noworodków. Stanowi też główną przyczynę zaburzeń neurologicznych na kolejnych etapach rozwoju dziecka. Do końca XX wieku nie było żadnych specyfików ani rozwiązań, które mogłyby pomóc pacjentom dotkniętym niedotlenieniem okołoporodowym. Przełom nastąpił z początkiem tego wieku. Badania kliniczne prowadzone na zwierzętach udowodniły, że zastosowanie w takich przypadkach hipotermii daje pozytywne rezultaty. Od 2010 roku leczenie hipotermią uwzględnione zostało w rekomendacjach postępowania w przypadkach umiarkowanych i ciężkich zaburzeń funkcjonowania mózgu spowodowanych niedotlenieniem u noworodków. Występowanie takich encefalopatii w krajach rozwiniętych wynosi 1 na 1000 żywo urodzonych dzieci. W ich przebiegu 50% dzieci umiera.

HIPOTERMIA LECZNICZA

Hipotermia lecznicza jest najlepszym z dostępnych sposobów leczenia niedotlenienia okołoporodowego. Polega na obniżeniu temperatury głębokiej organizmu, a tym samym także mózgu, do 33-34 stopni Celsjusza. Jej efekt terapeutyczny bazuje na spowolnieniu lub zatrzymaniu nieprawidłowych procesów biochemicznych zachodzących w mózgu. „Podczas niedotlenienia w mózgu w pierwszej kolejności występuje deficyt tlenu, później zaczyna brakować glukozy i środków energetycznych niezbędnych do utrzymania komórek w prawidłowym stanie. Gdy dojdzie do ich wyczerpania – następuje nieodwracalny rozpad komórek. Dochodzi do niego w ciągu 6 godzin od zaistnienia niedotlenienia. – mówi dr n. med. Jacek Patalan, lekarz kierujący Oddziałem Patologii i Intensywnej Terapii szpitala „Zdroje” - Jednak zanim komórka ulegnie destrukcji istnieją mechanizmy, które mogą ten proces zatrzymać i uniemożliwić jej zniszczenie. Ich wdrożenie musi jednak nastąpić w trakcie tego 6-godzinnego „okienka terapeutycznego”. Stąd tak istotna rola czynnika czasu w procesie wdrożenia procedury hipotermii leczniczej, obejmującym odpowiednie przeprowadzenie kwalifikacji pacjenta do jej zastosowania oraz szybkie zorganizowanie transportu noworodka do specjalistycznego ośrodka.” – dodaje doktor. Standardem jest stosowanie hipotermii u noworodków przez 72 godziny. Czas ten może zostać wydłużony, jeżeli podczas stopniowego ogrzewania malucha jego stan ulega pogorszeniu - następuje powrót zaburzeń neurologicznych. Wówczas proces chłodzenia jest kontynuowany. Po zakończeniu stosowania hipotermii czas doprowadzenia dziecka do normalnej ciepłoty ciała wynosi ok. 6 godzin.

NOWY APARAT DO HIPOTERMII OD WOŚP

 „Nowy aparat jest prostszy w obsłudze. W poprzednim problematycznym było utrzymanie chłodzenia w zaplanowanym zakresie, teraz ta czynność jest całkowicie zautomatyzowana. Łatwiejszy jest też dostęp do badań diagnostycznych podczas prowadzenia hipotermii. Obecnie stosując kocyk otulający tułów malucha jego główka jest wolna, co pozwala śledzić badaniem USG zachowanie się mózgowia podczas procesu chłodzenia.” – mówi dr Jacek Patalan ze szpitala „Zdroje” w Szczecinie. Malutki Natan z Gryfic jest noworodkiem, któremu specjaliści z Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka szpitala „Zdroje” uratowali życie i zdrowie dzięki zastosowaniu nowego aparatu do hipotermii od WOŚP. Przekazany sprzęt daje szanse na udzielenie pomocy kolejnym maluchom, zwiększając ich szanse nie tylko na przeżycie, lecz także na dobrą jakość dalszego rozwoju fizycznego i intelektualnego, dzięki skutecznemu zmniejszeniu skutków okołoporodowego niedotlenienia mózgu.

JEZDNY, PRZYŁÓŻKOWY APARAT RTG

Istotnym wsparciem wyposażenia Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka szpitala „Zdroje” jest także przekazany przez WOŚP nowoczesny przyłóżkowy aparat RTG. Dzięki zastosowaniu w nim systemu WI-FI zrobione noworodkom zdjęcia rentgenowskie są błyskawicznie przekazywane do pracowni radiologicznej, dzięki czemu można uzyskać szybki opis wykonanych badań. Dodatkowo urządzenie posiada niezwykle istotną funkcję natychmiastowego wyświetlenia wykonanego zdjęcia na wbudowanym w nie monitorze, co pozwala istotnie zaoszczędzić czas specjalistom w postępowaniu diagnostycznym. Lekarze w czasie rzeczywistym widzą na ekranie czy np. cewnik naczyniowy jest dobrze założony, czy rurka intubacyjna jest odpowiednio głęboko umieszczona w tchawicy, co istotnie ułatwia opiekę nad noworodkami w stanach bezpośredniego zagrożenia ich życia i usprawnia podejmowanie działań. Ich szybkość na oddziale intensywnej terapii ma często kluczowe znaczenie, nierzadko na wagę życia i śmierci. Nowy aparat zwiększa także bezpieczeństwo noworodków poprzez skrócenie czasu ekspozycji oraz dawki promieniowania.

WIELE WIĘCEJ

Aparatura do hipotermii leczniczej noworodków oraz przyłóżkowy aparat RTG to niejedyne urządzenia, jakie otrzymał Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Do szpitala „Zdroje” trafiło także 6 nowoczesnych kardiomonitorów do monitorowania parametrów życiowych u najmniejszych i najmłodszych noworodków oraz 3 inkubatory zamknięte. Ta aparatura również była niezmiernie wyczekiwana przez personel oddziału, gdyż pozwoliła zastąpić wyeksploatowane, kilkunastoletnie urządzenia.

W maju tego roku beneficjentem Fundacji WOŚP została także Klinika Pediatrii, Gastrologii i Reumatologii Dziecięcej szpitala „Zdroje”, do której trafił nowoczesny aparat USG umożliwiający wykonywanie zabiegów biopsyjnych stawów u najmłodszych pacjentów zmagających się z chorobami reumatoidalnymi. Kwota otrzymanych przez szpital „Zdroje” w tym roku darowizn od WOŚP to blisko milion złotych.

EL

 

Foto Szpital Zdroje  

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.222.104.206). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook