Trzebusz i Dunikowo do wzięcia

20.08.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Tereny inwestycyjne w Trzebuszu i Dunikowie czekają na inwestorów.

Zakończyła się inwestycja pn. „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe”. Z tej okazji na miejscu odbyła się konferencja prasowa z udziałem władz miasta, województwa a także przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
 
W ramach inwestycji za ponad 70 mln złotych kompleksowo uzbrojono ponad 50 hektarów gruntów. Leżą one w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Na miejscu doprowadzono wszystkie niezbędne instalacje. Wybudowano m.in. 8 km sieci energetycznej, 6 km kanalizacji deszczowej oraz 3 km sieci sanitarnej. Ponadto powstały 2 wiadukty nad torami kolejowymi, rondo, oraz część ul. Nowoprzestrzennej.
 
Lokalizacja Trzebusz przeznaczona jest pod zabudowę usługową, produkcyjną, magazynową, składy oraz stację paliw. W roku 2014 do zbycia przeznaczonych jest 5 działek. W roku 2015 do zbycia 9 działek. Lokalizacja Dunikowo przeznaczona jest pod budowę obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, baz transportowych. 3 działki przeznaczone są do zbycia w 2014 roku. 3 działki również w 2015 roku.
 
Atuty Trzebusza i Dunikowa:
 
     - bardzo dobre skomunikowanie z autostradą A6
     - 25 km do portu lotniczego Szczecin Goleniów
     - 140 km do portów lotniczych w Berlinie
     - 22 km od granicy polsko-niemieckiej
     - kilkanaście minut od centrum Szczecina
 
Na konferencji podpisane zostało również porozumienie między Gminą Miasto Szczecin a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W ramach umowy strony zobowiązują się do współpracy na rzecz pozyskiwania inwestorów. PAIiIZ m.in. będzie szkolił pracowników UM z zakresu zasad obsługi inwestora i przygotowania ofert inwestycyjnych. Agencja będzie również przekazywała oferty miasta inwestorom i partnerom zagranicznym. Gmina Miasto Szczecin ze swojej strony jest zobowiązana m.in. do tworzenia i aktualizowania ofert inwestycyjnych, tworzenia danych o mieście oraz przekazywania ich do PAIiIZ.
 
- Chciałam podziękować Panu Prezydentowi i Marszałkowi za trud włożony
w uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Wiemy, że dziś proces inwestycyjny trwa około 1,5 roku a dzięki uzbrojonym terenom łatwiej będzie nam przekonywać firmy do zainwestowania w tym rejonie – powiedziała Anna Polak – Kocińska, Członek Zarządu ds. strategii, rozwoju i finansów  PAIiIZ. Inwestycja pn. Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe” była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
Tereny inwestycyjne są położone wokół ulicy Nowoprzestrzennej co widać na naszych zdjęciach. 
EL

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.197.231.211). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook