Trwa budowa ulic i chodników

23.03.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Część zadania już wykonano, choć tak naprawdę powinno już być po pierwszym etapie, ale magistrat kilka razy odkładał remont ulic w rejonie Dąbie Osiedle.

A sytuacja była fatalna, gdyż stan techniczny wielu ulic i nieistniejących chodników wołał o pomstę. Zgodnie z ustaleniami i zapewnieniami ze strony magistratu, cały kwartat ulic w Dąbiu miał być remontowany etapami, i jako pierwsze miały być remontowane ulice Bośniacka, Babniego Lata, i inne do Goplańskiej. W kolejnych etapach remont ma objąć ulice Kraszewskiego, dalszą część Goplańskiej, plac Mireckiego i pozostałe ulice. Gotowy jest już łącznik pomiędzy ulkicami Goleniowską, a Szkołą Podstawową nr 71. Ułożona z płyt i kostki brukowej nawierzchnia, sprawia bardzo dobre wrażnie i poprawiła zarówno estetykę jak i bezpieczeństwo ruchu. Wykonawca remontu ulic aktualnie wszedł w kolejny etap robót. Obejmuje on budowę kanalizacji deszczowej, chodników oraz nawierzchni ulicy Czarnogórskiej (od Bośniackiej), Babiego Lata w kierunku Belgradzkiej i Sarajewskiej. Przebudowa ulic w Dąbiu podzielona została na III etapy, a inwestycja ma się zakończyć w 2022 roku. W ramach inwestycji, roboty budowlane obejmą również remont rowu melioracyjnego biegnącego od ul. Róży Wiatrów do cieku Chełszcząca.
 
Prace realizowane są w formule zaprojektuj i wybuduj. Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecina. Wykonawcą jest ELBUD Szczecin i ELBUD SAJEWICZ. Koszt inwestycji to 6,7mln zł. Nie ma przesady w tytule artykułu, gdyż wiele z tych ulic to zniszczona nawierzchnia z tzw. frezów asfaltowych, bez chdników i poboczy. Inwaetycja to efekt ponad 12 lat starań rady osiedla, która stawiała sprawę jasno; albo w końcu miasto przypomni sobie o mieszkańcach tego rejonu miasta, albo niech kandydaci na radnych i prezydenta nie wieszają w Dąbiu swoich materiałów wyborczych.  
 
EL  
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.210.149.205). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook