Torowisko w naprawie i prokuraturze

21.09.2017, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Ta sama firma, która budowała torowisko SST, chce teraz naprawiać łuk przy wjeździe w rynnę za przystankiem Hangarowa.

Jedna firma zgłosiła się do przetargu na „Korektę układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie w ramach budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”. 

 

 

Nazwa firmy

Kwota brutto

 STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

 

442 800,00 zł

Oferta jest analizowana. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 494 302,33 zł brutto. Prace dotyczyć będą doposażenia torowiska w urządzenia wyrównawcze w rejonie łuku pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej, a ich celem będzie poprawa funkcjonowania torowiska i zapewnienie jego komfortowej eksploatacji. Zakres prac obejmie korektę geometrii torów oraz regulację sił podłużnych w obu torach i montaż przyrządów wyrównawczych, których zadaniem będzie zabezpieczenie torowiska przed nadmiernym gromadzeniem się naprężeń termicznych w rejonie łuku i zniwelowanie ewentualnej utraty stateczności.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia przekazania placu budowy. Decyzja o montażu urządzeń wyrównawczych realizowana jest zgodnie z zapowiedzią z 2016 roku.

Wykonanie prac wymagać będzie zamknięcia ruchu tramwajowego na odcinku od Basenu Górniczego do Pętli Turkusowa. Na czas trwania prac przygotowana będzie komunikacja zastępcza (przewidywany czas kursowania komunikacji zastępczej to 7 dni). O szczegółach dot. prac i uruchomienia komunikacji zastępczej będziemy informować na bieżąco.

   Dodatkowe niemal pół miliona to kwota, która prawdopodobnie zakończy utrudnienia i wprowadzone ograniczenia prędkości w kursowaniu tramwajów. Nie podoba się to radnej Jacynie Witt, która zgłosiła sprawę do prokuratury. Uważa, że odpowiedzialność ponosi prezydent Piotr Krzystek, i to przeciwko niemu będą prowadzone procedury. Przy projektowaniu torowiska nie uwzględniono urządzzeń wyrównawczych, których brak jest powodem wypaczania się szyn na owym łuku. 

EL

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.230.154.90). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook