Terminy naborów do szkół

19.02.2015, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Urząd Miejski opublikował terminy dotyczące przyjęć do oddziałów klas pierwszych szkół publicznych.

SZKOŁA PODSTAWOWA
od 2 marca 2015 r.
do  31 marca 2015 r.
Składanie  wniosków / zgłoszeń przez kandydatów (do nie więcej niż dwóch wybranych szkół podstawowych + szkoła podstawowa obwodowa)
20 kwietnia 2015 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych                          i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły podstawowej
od 21 kwietnia 2015 r.
do 24 kwietnia 2015 r.
złożenie przez rodziców rezygnacji z nauki, niezłożenie rezygnacji oznacza wolę nauki w danej szkole
27 kwietnia 2015 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły podstawowej
GIMNAZJUM
od 11 maja 2015 r.
do  27 maja 2015 r.
do godziny 15.00
Składanie  wniosków / zgłoszeń przez kandydatów (do nie więcej niż trzech wybranych gimnazjów + gimnazjum obwodowe)
od 1 do 17 czerwca  2015r.
Przeprowadzenie sprawdzianów i  uzdolnień kierunkowych (szkoły i oddziały dwujęzyczne) lub prób sprawności fizycznej (szkoły i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego)
do 19  czerwca 2015 r.
Ogłoszenie wyników  ww. sprawdzianów uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej
do  30 czerwca 2015r.            do godz. 15.oo
Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność                          z oryginałem)
 do 3 lipca 2015 r.
do godz. 17.00             
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych                          i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej gimnazjum.
do 8 lipca 2015r.
do godz. 12.00
 
Kandydaci  umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach  sprawdzianu.
do 8 lipca 2015 r. do godz. 1400
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego gimnazjum.
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
od 11 maja 2015 r.
do 3 czerwca 2015 r.
do godziny 15.00
 
Składanie wniosków przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (do nie więcej niż trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych)
 
od 8 do 12 czerwca  2015 r.
Przeprowadzenie sprawdzianów predyspozycji językowych/ uzdolnień kierunkowych (oddziały międzynarodowe, oddziały dwujęzyczne, szkoły dwujęzyczne) lub prób sprawności fizycznej (szkoły i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego)
do 17  czerwca 2015 r.
Ogłoszenie wyników  ww. sprawdzianów i prób sprawności
od 19 do  24 czerwca 2015 r.
Możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły
od 26 czerwca do  30 czerwca 2015r. do godz. 1500
Złożenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył oraz innych wymaganych dokumentów
do 3 lipca 2015 r.
do godz. 15.00              
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych                            i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej
do 8 lipca 2015r.
do godz. 12.00
 
Kandydaci  umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki                                w gimnazjum.
do 8 lipca 2015 r.
do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej
do 28 sierpnia 2015r.
Dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami
 
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.239.11.178). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook