Szukają chętnych na mieszkania

17.09.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Rusza nabór wniosków osób chętnych do wynajęcia mieszkania z zasobów TBS.

Dokumenty składać można od 22 września (tj. poniedziałek) do 21 października (tj. wtorek) w siedzibie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, przy ul. Mariackiej 25.

W tegorocznym naborze ZBiLK nie określa liczby mieszkań, które zostaną wynajęte. Podczas przyjmowania wniosków w roku 2012 z góry została określona liczba gospodarstw (75), którym zaproponowane zostaną konkretne mieszkania. Okazało się jednak, że liczba wolnych lokali, które możemy zaoferować wnioskodawcom, wzrosła. W konsekwencji, większość osób, które złożyły wnioski w roku 2012 otrzymała propozycję zawarcia umowy najmu na lokal z zasobów TBS. Bez takiej propozycji pozostało około 20 wnioskodawców.
W bieżącym roku, po zebraniu wszystkich wniosków i ich weryfikacji (wezwanie do uzupełnienia dokumentów, punktowanie wniosków itp.) zostanie ułożona lista, na której znajdą się wszyscy wnioskodawcy, ułożeni w kolejności malejącej liczby punktów. Osobom na szczycie listy lokale zostaną zaproponowane w pierwszej kolejności. Propozycje lokali przedstawiane będą mieszkańcom w kolejności określonej przez punktację aż do czasu ogłoszenia kolejnego naboru.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek może złożyć każdy, kto:
1. ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe;
2. jest osobą pełnoletnią
3. jest mieszkańcem Gminy Miasto Szczecin
4. wykaże się dochodem zgodnym z poniższymi kryteriami:
Liczba osób ubiegających się o wynajęcie lokalu z zasobów TBS
dochód minimalny gospodarstwa domowego [zł]
dochód maksymalny gospodarstwa domowego [zł]
1 osoba
3.014,44
5.598,25
2 osoby
4.521,66
8.397,37
3 osoby
5.526,47
10.263,45
4 osoby
6.531,29
12.129,54
5 osób
7.536,10
13.995,62
6 osób
8.540,92
15.861,70
 
PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej, w oparciu o którą sporządzony zostanie wykaz złożonych wniosków uszeregowany wg liczby przyznanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o umieszczeniu na wykazie i kolejności przyznawania prawa najmu zdecyduje losowanie. Wykazy podawane będą do publicznej wiadomości, a uwagi i zastrzeżenia wnioskodawców opiniowane będą przez pracowników ZBiLK.

PROGNOZOWANY HARMONOGRAM
22 września – 21 października – nabór wniosków na lokale z zasobów TBS
Listopad – upublicznienie wstępnego wykazu wnioskodawców zgodnie z punktacją
Listopad / Grudzień – składanie odwołań od naliczonej punktacji (będzie na to 14 dni)
Grudzień – rozpatrywanie odwołań i upublicznienie ostatecznej listy osób zgodnie z punktacją.
Pierwsze propozycje mieszkań ZBiLK planuje przedstawiać wnioskodawcom na początku roku 2015.

PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI
W przypadku pytań i wątpliwości związanych z „kolejką mieszkaniową” zapraszamy do siedziby ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 codziennie od godziny 7.30 do 15.30 (pierwszy poniedziałek miesiąca - od 9.00 do 17.00).
Do dyspozycji zainteresowanych pozostają pracownicy Działu Zasiedleń Lokali Mieszkalnych (pok. nr 21) - 91 48 86 327; 91 43 45 455; 91 48 86 362.

UWAGA!
W momencie upublicznienia ostatecznego wykazu (planowane na grudzień 2014) ostatecznie zakończy się przedstawianie propozycji wnioskodawcom z roku 2012. Dlatego też osoby, które złożyły wnioski w roku 2012, a nie otrzymały propozycji zawarcia umowy najmu mieszkania z TBS lub takiej propozycji nie przyjęły, powinny (w przypadku dalszego zainteresowania) powtórnie złożyć wniosek w obecnym naborze. Wnioski rozpatrywane będą na obowiązujących zasadach.

Druk wniosku pobrać można ze strony internetowej ZBiLK: http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=475 lub osobiście, w BOI przy ul. Mariackiej 25.
EL

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (18.232.179.37). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.