Szkoły (nowej) nie będzie

12.08.2015, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Nad budową Szkoły Podstawowej nr 59 ciąży jakieś fatum.

Z zapowiedzi wynikało, że nowy – trzeci już wykonawca, dokończy w terminie budowę. Wydawało się też, że nowy rok szkolny będzie początkiem historii nowo budowanej części Szkoły Podstawowej nr 59. Niestety, ciążące nad tą budową istne fatum sprawia, że rozwiązano umowę z trzecim już wykonawcą robót.
W związku z niezadowalającym tempem prac przy przebudowie Szkoły Podstawowej nr 59 w Szczecinie Urząd Miasta podejmuje kroki wypowiadające umowę wykonawcy firmie BWG Ebit. Na placu budowy odbyła się kolejna narada, na której ponownie stwierdzony został zbyt niski stopień zaawansowania prac i brak perspektyw zmiany tej sytuacji. Na nieco ponad miesiąc przed umownym końcem budowy, stan zaawansowania jest wysoce niezadowalający. Wykonawca był wielokrotnie wzywany przez nadzór do zintensyfikowania robót budowlanych.
W ocenie miasta próbując uciec od odpowiedzialności generalny wykonawca poinformował, że rozwiązuje umowę z winy zamawiającego czego miasto nie uznaje. W związku z powyższym Urząd Miasta podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy z generalnym wykonawcą i naliczeniu kar. W najbliższym czasie zapadną dalsze decyzje dotyczące rozpisania nowego przetargu i dokończenia prac. Firma budowlana uciekając od odpowiedzialności sama wypowiedziała umowę miastu, ale to zapowiedziało oddanie sprawy do sądu.
Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, Michał Przepiera zastępca prezydenta miasta poinformował, że realny termin zakończenia prac na budowie SP nr 59, to połowa przyszłego roku. Magistrat deklaruje szybkie rozpisanie przetargu i wyłonienie firmy, która dokończy prace. Opóźnienie wyniesie więc niemal dwa lata od pierwotnie zakładanego terminu zakończenia robót. Przez kilka miesięcy na budowie SP 59 dosłownie nie działo się nic, i choć miasto – jak twierdzi, wzywało wykonawcę by wytłumaczył sytację, ale ten ignorował wezwania.
EL

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.238.116.201). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.