Szkoła z nową elewacją

19.04.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Trwa gruntowna termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla.

Zakres prace obejmuje docieplenie ścian w gruncie, wykonanie izolacji zewnętrznej ścian piwnic i ścian zewnętrznych budynku. Zmodernizowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników, oraz instalacja ciepłej wody użytkowej. W sali gimnastycznej i auli zostanie zamontowana wentylacja mechaniczna. Pracami objęta będzie stolarka okienna i drzwiowa. Przebudowane zostaną także schody i wejścia do budynku. Wykonane zostanie oświetlenie zewnętrzne. Obecnie trwają prace związane z wymianą instalacji ogrzewania i grzejników wewnątrz budynku, prace izolacyjne i dociepleniowe na odkrytych ścianach piwnicznych, a także prace elewacyjne. Wymieniono stolarkę w poziomie piwnic i przystąpiono do wymiany stolarki na kondygnacjach. Inwestycja powinna się zakończyć jesienią tego roku. Koszt prac to ponad 11 mln zł.

Zadanie współfinansowane jest z projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II”, nr umowy o dofinansowanie: RPZP.02.05.00-32-A029/16-00, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. W ramach modernizacji obiektu, na dachu placówki zamontowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,96 kWp.

 EL

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.210.149.205). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook