Szczeciński Budżet Obywatelski 2015

02.06.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Od 30 czerwca rozpoczęła się druga edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Podobnie jak przy pierwszej okazji każdy może zaproponować i zagłosować na co przeznaczyć 5 milionów złotych.

W ramach puli Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 (5 mln zł, podzielonych na pięć budżetów po 1 mln zł: ogólnomiejskiego oraz czterech dzielnicowych - dzielnica Północ, dzielnica Prawobrzeże, dzielnica Śródmieście, dzielnica Zachód) realizowane  będą wydatki inwestycyjne zgłaszane przez mieszkańców. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie internetowej i  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: www.konsultuj.szczecin.pl  w Biurze Obsługi Interesantów, filii UM przy ul. Rydla oraz w siedzibach Rad Osiedli (szczegółowe informacje o Radach Osiedli w Szczecinie na stronie: www.osiedla.szczecin.pl).

Harmonogram konsultacji:

·        30 maja do 30 czerwca 2014 r.- składanie przez mieszkańców propozycji zadań do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 za pomocą Formularza Zgłoszeniowego,

·        w miarę wpływu formularzy, na bieżąco, nie później niż do 01 sierpnia 2014 r.-  ocena formalna i merytoryczna Formularzy Zgłoszeniowych oraz weryfikacja propozycji mieszkańców przez właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin,

·        04 sierpnia do 29 sierpnia 2014 r. - przygotowanie przez Zespół Opiniujący wstępnych pięciu „List zadań do głosowania” (ogólnomiejskiej i czterech dzielnicowych) w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną,

·        25 sierpnia do 05 września 2014 r. - spotkania z autorami zadań w celu naniesienia koniecznych zmian i uzupełnienia braków,

·        08 września do 15 września 2014 r.- opublikowanie wstępnych „List do głosowania” z możliwością wniesienia do nich uwag przez autorów zadań,

·        16 września do 30 września 2014 r.- przygotowanie przez Zespół Opiniujący ostatecznych „List zadań do głosowania”,

·        01 października do 21 października 2014 r. - głosowanie mieszkańców.

Z zasadami głosowania zapoznają się państwo odwiedzając stronę http://www.konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116061.asp

RC/UM Szczecin

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.170.244). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.