Szczecin przyjazny osobom niepełnosprawnym

25.09.2012, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

24 września w Urzędzie Miasta podpisano porozumienie intencyjne w sprawie „Szczecin przyjazny niepełnosprawnym”.

Dokument nawiązuje do ratyfikowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (6 września 2012 r.) Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. Stanowi ona pierwszy międzynarodowy akt prawny kompleksowo odnoszący się do praw osób niepełnosprawnych. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie wciąż w znaczący sposób jest utrudnione. W codziennym życiu istnieje wiele barier ograniczających tym osobom możliwość pełnego uczestniczenia w życiu obywatelskim i społecznym. Osoby niepełnosprawne często bez swojej winy dotyka ubóstwo, bezrobocie i izolacja społeczna, również z powodu istnienia barier architektonicznych. Ratyfikacja Konwencji ONZ oznacza obowiązek usuwania barier, które napotykają osoby niepełnosprawne w realizacji swoich praw. Porozumienie ma zainicjować podjęcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz urzeczywistniania postanowień Konwencji i monitorowania ich realizacji. Strony porozumienia będą współpracować w celu poprawiania sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Szczecina m.in. przez prowadzenie akcji informującej projektantów i inwestorów realizujących inwestycje budowlane o sposobie znoszenia barier architektonicznych w budowanych obiektach i o korzyściach płynących z przystosowania budynków dla osób niepełnosprawnych. Planowane jest także organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleniowych, paneli dyskusyjnych, dla inwestorów, przedsiębiorców budowlanych, projektantów oraz przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych. W celu realizacji założonych postanowień powstanie także zespół roboczy. W skład zespołu będą wchodzili przedstawiciele organizacji oraz instytucji podpisujących porozumienie. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych polegać będą na informowaniu i zachęcaniu inwestorów, przedsiębiorców budowlanych oraz innych środowisk, do znoszenia barier architektonicznych. Mogą mieć oni bowiem realny wpływ na znoszenie barier dla osóbniepełnosprawnych, ułatwiając ich aktywność zawodową oraz samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. Stronami porozumienia są: prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz Dariusz Więcaszek – prezes Północnej Izby Gospodarczej, Jan Łukaszewski – przewodniczący zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Zygmunt Meyer przewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Maria Kaszyńska dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Andrzej Grzeszczyk przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej UM Szczecin Foto Andrzej Wiśniewski

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.142.143). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.