Spis wyborców już dostępny

04.10.2018, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Jak przed każdymi wyborami, także i teraz na dwa tygodnie przed terminem wyborów są udostępnione spisy wyborców.

Prezydent Miasta Szczecina. w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., informuje, że do dnia 15 października 2018r. będzie udostępniony do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w wyborach w następujących miejscach: Stanowiska meldunkowe w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, prawe skrzydło, parter, sala nr 62 (stanowiska od 10 do 13) – w godz. 7.30 – 16.00; 

Stanowiska meldunkowe w budynku Filii Urzędu Miasta Szczecin przy
ul. Rydla  39-40 – w godz. 8.00 – 16.00. Wszyscy mieszkańcy Szczecina mogą sprawdzić, czy zostali umieszczeni w spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego (dostępny na stanowiskach meldunkowych) i polega na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

 Ikonografia net.

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (100.28.0.143). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook