Socrates – Comenius.

29.10.2005, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy
Socrates jest programem Unii Europejskiej, wspierającym współpracę młodzieży dla polepszenia jakości kształcenia. Comenius jest składnikiem tego programu. Nazwa Comenius jest międzynarodową wersją językową nazwiska czeskiego filozofa i pedagoga z XVI wieku Jana Amosa Komeńskiego. Jego idee zgodnej współpracy między narodami i rozwoju na drodze kształcenia znajdują odzwierciedlenie w programie. W latach 2000 – 2003 młodzież Gimnazjum nr 7 w Szczecinie brała udział w Międzynarodowym Programie Unii Europejskiej Socrates – Comenius. Przygoda gimnazjum z Comeniusem rozpoczęła się w lutym 2000 roku, kiedy to była dyrektor Elżbieta Tarkowska opracowała autorski program wychowawczy oraz podpisała umowę o współpracy ze szkołami z Anglii i Niemiec. Tytuł projektu brzmiał „Monitorowanie problemów środowiska w środkowej i zachodniej Europie”. Głównym zadaniem programu były badania czystości wód powierzchniowych wybranych zbiorników wodnych oraz powietrza i gleby Szczecińskiego Parku Krajobrazowego. W realizację projektu zaangażowani byli przede wszystkim nauczyciele przedmiotów przyrodniczych ale też informatycy, filolodzy, poloniści, historycy, plastycy, muzycy, bibliotekarze oraz rodzice. Dzięki badaniom młodzież gimnazjalna poznała i zweryfikowała swoje wrażenia o środowisku, w którym żyjemy. Nauczyła się oceniać stan środowiska przyrodniczegow wybranych ekosystemach, określać klasę czystości wód. Wspólne spotkania oraz najważniejsze prace w ramach projektu uczniowie rejestrowali w szkolnej kronice Comeniusa, na video i na płytach CD. Wyniki analiz i badań przedstawiano w formie opracowań słownych i graficznych, utworzono stronę internetową - adres: www.gim7.szczecin.ids.plGimnazjaliści na sesji naukowej przedstawiali raporty o stanie zanieczyszczeń lokalnego środowiska oraz propagowali projekt wśród uczniów i nauczycieli innych szkół. W ramach wymiany doświadczeń nasze gimnazjum gościło przedstawicieli programu Socrates z Anglii, ale i delegacja naszych nauczycieli gościła w Wielkiej Brytanii. Grupa najbardziej zaangażowanej młodzieży w program Socrates wyjechała wraz z nauczycielami do Stendal w Niemczech. W październiku br. odbył się Festiwal Comeniusa w Szkole Podstawowej nr 64. Uczniowie i koordynatorzy programu Comenius naszego gimnazjum mieli okazję prezentować swój dorobek. W trakcie trwania Festiwalu dzielono się doświadczeniami z trzyletniej pracy badawczej w programie oraz międzynarodowej współpracy polsko – angielskiej i polsko – niemieckiej z uczestnikami imprezy. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się III – tomowa kronika Comeniusa oraz chemiczne laboratoria walizkowe.Koordynatorzy Programu Socrates – Comenius Gimnazjum nr 7:Grażyna Gaj - nauczyciel chemii i Grażyna Zielińska - nauczyciel biologii+ zdjęcie dziewczynek w pracowni.

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.222.189.51). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook