Słaby stan muru

11.08.2013, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

W Żydowcach są przynajmniej dwa miejsca, gdzie istniejące mury oporowe ewidentnie zagrażają bezpieczeństwu ludzi bądź przeszkadzają w budowie nowych obiektów. W okolicach ulicy Rymarskiej i Raszyńskiej istnieje mur oporowy, kompletnie zasypany ziemią, który blokuje budowę przystanku.

 – W tym miejscu na wniosek mieszkańców, Rada Osiedla Żydowce – Klucz wnioskuje o budowę przystanku komunikacji miejskiej, z którego mogliby korzystać lokatorzy pobliskich domów - tłumaczy Teresa Góra przewodnicząca RO. Jednak istniejący pod warstwą ziemi mur oporowy, skutecznie to uniemożliwia. Jest on też przeszkodą w wybudowaniu ewentualnych schodów zejściowych prowadzących od bloków.
Jak wyjaśnia przewodnicząca, rada zdaje sobie sprawę, że z przyznawanych radom osiedli w ramach inicjatyw społecznych kwoty stu tysięcy złotych, nie starczy na wykonanie prac budowlanych i przesunięcie muru. – Dlatego wnioskujemy do magistratu by to zadanie ująć w ramach inwestycji finansowanych z budżetu miasta - mówi Teresa Góra.
Innym miejscem gdzie mur oporowy co jakiś czas daje o sobie znać, jest ulica Motorowa. – Tu od istniejącego muru odpadają jego kawałki, które z czasem stają się coraz większe. Obawiamy się, że jeśli coś takiego spadnie na przechodnia, będzie wypadek - dodaje przewodnicząca. Być może powodem jego kruszenia są korzenie rosnących w pobliżu brzóz, w każdym razie stan techniczny tego muru ulega z roku na rok pogorszeniu. Osiedlowi radni obawiają się, że kiedyś mur po prostu runie.
O ile samorządowcy z osiedla Żydowce nie mają wątpliwości co do konieczności gruntownego remontu, o tyle miasto ma stały i w zasadzie jedyny problem tłumacząc się brakiem pieniędzy. Jednak czasu na podjęcie ostatecznej decyzji jest coraz mniej, gdyż mur jest w coraz gorszym stanie.

EL

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.215.16.238). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook