Skrzyżowanie w Zdrojach w przebudowie

11.05.2021, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

13 maja planowane jest ustawienie tymczasowej organizacji ruchu i zamknięcie skrzyżowania.

Pod koniec kwietnia br. przekazano plac budowy wykonawcy i wkrótce w Zdrojach sporo się zmieni. U zbiegu ulic Walecznych, Mącznej i Pszennej rozpoczną się prace i powstanie tam nowoczesne skrzyżowanie o ruchu okrężnym, które zastąpi namalowaną na jezdni wysepkę i znacząco usprawni ruch drogowy w sąsiedztwie Szpitala Zdroje. Kierowcy na kilka miesięcy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo zmiany w organizacji ruchu są tam nieuniknione. Bez przeszkód przejadą tamtędy pojazdy uprzywilejowane w tym oczywiście karetki pogotowia ratunkowego i osoby skierowane do punktu szczepień przeciw Covid-19.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji przeprowadził szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji i po raz pierwszy w tak poważną inwestycję zaangażowane będą cztery podmioty komunalne. Obok ZWiK- u inwestorami tego zadania są Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Szczecińska Energetyka Cieplna – która już rozpoczęła w tym rejonie prace przygotowawcze. Zakres zaplanowanej przebudowy oddaje specyfikę funkcjonowania wskazanych firm i obejmuje ułożenie nowych wodociągów o średnicy 100 i 200 mm oraz fragmentu magistrali 600 mm. Renowacji poddany zostanie również odcinek kanalizacji sanitarnej o średnicy 600 mm i przebudowana zostanie istniejąca kanalizacja deszczowa o średnicach 400-800 mm wraz z wylotem do cieku Chojnówka i z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe z ulicznych wpustów deszczowych. Powstanie też nowa sieć ciepłownicza 2x250/450 mm wraz z kanalizacją teletechniczną dla planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej, która w części będzie przebiegała przez przebudowywane skrzyżowanie. Zmodernizowane będą znajdujące się w tym miejscu sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, a całość uzupełnią poważne prace z branży drogowej tj. niezbędne rozbiórki, budowa nowego skrzyżowania o ruchu okrężnym z wyspą centralną. Skrzyżowanie zyska też nowe oświetlenie. Nie jest planowane etapowanie prac w tym zadaniu.

Zgodnie z czasową organizacją ruchu zatwierdzoną m.in. przez ZDiTM i Policję przewiduje się zamknięcie tego skrzyżowania dla ruchu samochodowego. Objazd zostanie wyznaczony od Ronda Ułanów Pobliskich przez ulice Batalionów Chłopskich, Gryfińską, Struga oraz jezdnię wspomagającą ulice Struga. Dalej przez ulice Łubinową i Handlową do Ronda Ronalda Reagana. Ulice Pszenną, Walecznych oraz Mączną projektuje się jako zamknięte dla ruchu. Nie będzie to dotyczyć pojazdów komunikacji miejskiej, służb miejskich i pojazdów uprzywilejowanych np. karetek pogotowia ratunkowego.

 

Od czwartku 13.05.2021 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na zadaniu: „Przebudowa skrzyżowania ul. Walecznych – Mączna – Pszenna w Szczecinie” zgodnie z zatwierdzeniem C-450/2019. Przewiduje ona:

- pełne zamknięcie skrzyżowania dla ruchu samochodowego (z wyłączeniem komunikacji miejskiej i służb miejskich) z wyznaczonym objazdem od Ronda Ułanów Pobliskich przez ulice Batalionów Chłopskich, Gryfińską, Struga, jezdnię obsługującą na ulicy Struga, ulice Łubinową i Handlową do Ronda Ronalda Reagana;

- ulice Pszenna, Walecznych oraz Mączna projektuje się jako zamknięte dla ruchu zestawem znaków B1 + tabliczka "Nie dotyczy pojazdów pojazdów komunikacji miejskiej oraz służb miejskich" + bariera U-20a;

- przystanek autobusowy linii 79 na ulicy Pszennej zostanie skomunikowany z wyznaczonymi ciągami pieszymi (na czas przebudowy przystanku, wykonawca winien wyznaczyć tymczasowy przystanek na terenie budowy oraz skomunikować go z wyznaczonymi ciągami pieszymi tak aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu);

- na czas przebudowy jezdni (ulica Mączna) przy przystanku linii 84 i 65 wykonawca wyznaczy tymczasowy przystanek na terenie budowy oraz skomunikuje go z wyznaczonymi ciągami pieszymi.

Czas realizacji zadania określono na 7 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą, którym jest firma Ben - Bruk Sp. o.o. z Grzędzic, cena brutto wykonania prac wynosi 4 104 312,22 zł.

 

[Komunikat oficjalny ZWIK]

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.170.244). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.