Sesja Rady Miasta. Drożej za leżakowanie

10.02.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Na ostatniej sesji Rady Miasta radni zadecydowali o podniesieniu opłaty za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień.

Wzrosła ona o jedną piątą i będzie wynosić 300zł, zamiast 250. Powodem podwyżki jest zmiana podstawy prawnej umożliwiającej naliczanie opłat za pobyt osób nietrzeźwych. Rzecz jednak w tym, że odsetek osób płacących za opiekę w MIW jest wręcz minimalny. Tym samym podnoszenie opłat w sumie nie wpłynie znacząco na wzrost wpływów z tego tytułu.

Choć przyjmowanie uchwał przebiegało sprawnie, aż godzinę zajęła radnym wymiana poglądów na temat zmian w regulaminie przyznawania tytułu Honorowego Obywatela Szczecina. Przerzucano się argumentami, które z jednej strony sprowadzały się do tego, że są ważniejsze tematy (radni PO), a z drugiej (radni PiS), że moralnie wątpliwe jest by wśród „honorowych”, wkrótce święty Jan Paweł II był obok Bieruta, Gomułki czy Chruszczowa. W głosowaniu stanowisko radnych PiS przepadło. Zgodzono się jednak, że trzeba wypracować procedury umożliwiające odebranie (pozbawienie) takich niechcianych „honorowych” tego tytułu.

Dość kuriozalnie zakończyła się dyskusja na temat likwidacji symboli totalitaryzmu w naszym mieście. Chodzi głównie o pomnik wdzięczności stojący na placu Żołnierza Polskiego oraz o pomnik przy ulicy Nehringa na Gocławiu. Proponowano powołanie przez prezydenta spośród radnych specjalnej komisji, która miałaby się zająć tym problemem. Rzecz jednak w tym, że prezydent nie ma żadnych uprawnień do powoływania czegokolwiek spośród radnych, gdyż Rada Miasta jest organem nadrzędnym nad władzami miejskimi i w żadnej mierze nie podlega pod prezydenta. Jest na odwrót. Prezydent zadeklarował więc, że urzędnicy zajmą się sprawą i do 30 marca przedstawią wysokiej radzie i komisjom ścieżkę legislacyjną jak i co począć dalej z niechcianymi pomnikami.

Radni zadecydowali też o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Seledynowej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową. Chodzi o użytkowaną wieczyście niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w rejonie ul. Seledynowej. SM „Dąb” wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż tej nieruchomości w trybie bezprzetargowym. W ramach Porozumienia zawartego 14.10.2013r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin i Spółdzielnią Mieszkaniową „Dąb” w sprawie sposobu uregulowania wzajemnych służebności gruntowych przechodu i przejazdu na osiedlu Bukowe w Szczecinie, oraz określenia wzajemnych zobowiązań stron Porozumienia, do zrealizowania w ramach obowiązujących rozwiązań prawnych. Chodzi o tereny przyległe do Szkoły Podstawowej nr 74 i Gimnazjum nr 29.

Emocje pojawiły się przy omawianiu sprawy wydzierżawienia lokalu dla Klubu Tiger w gmachu urzędu miejskiego za stawkę zero złotych. Za cały 14 letni okres dzierżawy do miasta powinno wpłynąć około 2mln złotych. Nie wpłynęło nic. Chodzi o umowę podpisaną przez polityka Sojuszu Lewicy Demokratycznej Dariusza Wieczorka, który jako wiceprezydent Szczecina podpisał umowę z czynszem zero złotych, w zamian za remont lokalu. Klub SLD już w trakcie sesji skomentował rzecz, zwracając się do radnych PO słowami „chcecie walczyć, wyciągnijcie armaty, a nie kapiszony bo nimi nas nie przestraszycie”.

Obserwując sesję nie sposób oprzeć się wrażeniu, że rozpoczęła się kampania wyborcza, której finałem będą wybory samorządowe przewidziane na 16 listopada tego roku.

EL                                                                                                                                                   

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.230.173.188). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.