Są pieniądze na "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe – Zdroje"

14.08.2012, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Szczeciński projekt „Utworzenie »Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe – Zdroje« w Szczecinie” ostatecznie znalazł się na liście konkursowych projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

14 sierpnia Zarząd Województwa podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania na budowę Centrum z ostatecznej listy rezerwowej projektów wyłonionych w konkursie nr RPOWZ/4.5.1/2011/1. Ośrodek edukacyjny w Zdrojach jest inicjatywą Gminy Miasta Szczecin. Utworzenie „Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe – Zdroje” będzie kosztować w sumie 2,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma wynieść ponad 1,5 mln zł. "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie będzie realizowało zadania z zakresu edukacji ekologicznej, w tym w szczególności ukierunkowane na propagowanie idei bioróżnorodności. Siedzibą Centrum będzie budynek dawnego zajazdu „Szmaragd” znajdującego się na terenie Parku Leśnego Zdroje, w pobliżu Jeziora Szmaragdowego. Działalność „Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" swym zasięgiem obejmie cały Szczecin, a także miejscowości znajdujące się wokół miasta, jako że działalność edukacyjna będzie skierowana do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z całego województwa zachodniopomorskiego bez żadnych ograniczeń terytorialnych. Adresatem działań Centrum będą także wszyscy odwiedzający Park Leśny Zdroje. "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe – Zdroje" koncentrować się będzie na prowadzeniu tzw. działań miękkich, tj. edukacji, kampanii promocyjnych i informacyjnych, a także imprez masowych typu „dni otwarte” oraz konkursów ekologicznych przeznaczonych dla całej społeczności województwa zachodniopomorskiego. Warto podkreślić, że realizacja projektu umożliwi uratowanie popadającego w ruinę ciekawego obiektu po dawnym zajeździe „Szmaragd”. Zrealizowanie inwestycji pozwoli na wprowadzenie do obiektu gospodarza i funkcjonowanie budynku dla dobra społeczności lokalnej. Maria Markiewicz, Biuro Informacji UM

Galeria zdjęć

Fot. Alicja Kowalska

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.230.143.213). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook