SOR doposażony

14.12.2018, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Więcej wyposażenia i lepsza opieka na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Zdrojach.

Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dzieci Szpitala „Zdroje” w Szczecinie zakupił nowy sprzęt. To 12 urządzeń, wśród których znalazło się 6 pulsoksymetrów, 2 kardiomonitory, 2 kapnografy, nowoczesny aparat  USG oraz aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta. Aparatura kosztowała blisko 230 tys. złotych i sfinansowana została z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków własnych szpitala.

Przekazane do użytku kardiomonitory, pulsoksymetry oraz kapnografy wykorzystywane będą do oceny stanu zdrowia pacjenta trafiającego do SOR, przede wszystkim do monitorowania i badania funkcji życiowych organizmu, takich jak tętno, ciśnienie i  wydolność oddechowa. Aparat USG w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wykorzystywany będzie przede wszystkim do oceny płynu w jamach opłucnowych, w worku osierdziowym i w jamie otrzewnej umożliwiając szybką diagnostykę zmian zapalnych w płucach u dzieci lub zmian chorobowych w obrębie jamy brzusznej. U noworodków pozwali także na diagnostykę chorób centralnego układu nerwowego i ewentualnych zmian w  obrębie mózgowia, spowodowanych urazami głowy. Aparat do powierzchownego ogrzewania chorego wykorzystywany będzie        u pacjentów pourazowych, wyziębionych, w stanie hipotermii lub w stanach wstrząsów. 

Zakupiony sprzęt uzupełnił infrastrukturę sprzętową uruchomionego w maju tego roku w  „Zdrojach” Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci, przyczyniając się do podniesienia jakości realizowanych świadczeń i zwiększenia efektywności udzielanej pomocy. Dzięki jego wykorzystaniu wzrośnie bezpieczeństwo pacjentów, a prowadzone w SOR czynności diagnostyczne będą przebiegały sprawniej i szybciej. Tu każda minuta ma znaczenie.  Wśród blisko 3 tysięcy pacjentów, przyjmowanych każdego miesiąca w oddziale, istotną część stanowią dzieci po urazach i wypadkach, nierzadko transportowane do szpitala w stanie zagrażającym ich życiu, wymagające szybkiej i kompleksowej diagnostyki, warunkującej pomyślność dalszego leczenia.

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci w SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie”. Szpital „Zdroje” jest beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego. Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii. Unia Europejska przekazała 85% środków finansowych potrzebnych na zakup sprzętu. Dysponentem unijnych pieniędzy było Ministerstwo Zdrowia. Umowę na dofinansowanie projektu podpisali 1 października br. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski i Dyrektor SPS ZOZ „Zdroje” Łukasz Tyszler.

 EL

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.236.142.143). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.