SKM Zdunowo – postęp prac

11.07.2022, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Infrastruktura wokół przystanku SKM Zdunowo zmienia się.

Zrealizowano już większość robót związanych z wykonaniem nawierzchni jezdni dojazdowej. Kontynuowane są prace przy budowie miejsc postojowych. W ramach prac sieciowych, posadowione zostały studnie w ulicy Gościniec. Kontynuowane są prace teletechniczne.

 

 

 

O inwestycji

Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdunowo, budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą techniczną, w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

budowę jezdni wraz z placem do zawracania i skrzyżowaniem z ul. Bałtycką;

budowę zatok parkingowych;

budowę chodników;

budowę ścieżki rowerowej;

budowę dojścia do peronów;

wykonanie elementów małej architektury;

budowę oświetlenia ulicznego;

przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;

gospodarkę drzewostanem oraz zagospodarowanie zieleni;

budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury;

wykonanie monitoringu wizyjnego;

budowę kanalizacji teletechnicznej; przebudowę kolizji z istniejąca siecią teletechniczną oraz budowę teletechnicznych powiązań komunikacyjnych, w rejonie ulic Gościniec i Bałtyckiej w Szczecinie. 

Wykonawcą jest firma MUSING BUD SP. Z O.O. SP. J. Koszt prac to ponad 3 mln zł brutto.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

 

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

 

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie


 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.220.62.183). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.