SBO 2017 – nabór wniosków

05.09.2016, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Od dziś do 25 września mieszkańcy Szczecina będą mogli składać swoje projekty, w których wskażą na co ich zdaniem powinna zostać wydana tegoroczna pula SBO, czyli 7 mln zł.

Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji. Projekty będą podzielone na trzy kategorie:

- ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy. Na te projekty przeznaczono z całej puli 2 100 000 zł (maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć tej kwoty).

 

- dzielnicowe duże – budżet na każdą dzielnicę (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) to kwota 980 000 zł, (wartość jednego projektu powinna mieścić się w przedziale od 122 500 zł do 980 000 zł).

- dzielnicowe małe – budżet na każdą dzielnicę (Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód) to kwota 245 000 zł. Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 122 500 zł, co oznacza, że w poszczególnych dzielnicach będą realizowane przynajmniej dwa projekty zgłoszone przez mieszkańców.

W zależności od tego jak zagłosują mieszkańcy w 2017 roku będą realizowane: przynajmniej 1 projekt ogólnomiejski, 4 dzielnicowe duże i 8 dzielnicowych małych.

Skąd pobrać formularz

Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny:

1) w wersji elektronicznej: na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin, zwanym dalej Urzędem,

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (http://konsultuj.szczecin.pl lub

bip.um.szczecin.pl/konsultacje),

2) w wersji papierowej: w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu, sala 62 (Pl. Armii Krajowej 1

w Szczecinie) oraz w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40

w Szczecinie), w godzinach pracy Urzędu, a także w siedzibach Rad Osiedli, w godzinach

pełnienia przez nie dyżurów, zgodnie z informacją zawartą na stronie: http://osiedla.szczecin.pl.

Gdzie złożyć projekt

Kompletny i własnoręcznie podpisany Formularz należy:

- przesłać w wersji elektronicznej w formie skanu (plik PDF) oraz w wersji edytowalnej (plik WORD) na adres: sbo2017@um.szczecin.pl,

lub

- złożyć w wersji papierowej w jednym z następujących miejsc: 1) w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, sala 62 (Pl. Armii Krajowej 1) - w godzinach pracy Urzędu, 2) w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40) - w godzinach pracy Urzędu, 3) w siedzibach Rad Osiedli - w godzinach pełnienia przez nie dyżurów, zgodnie z informacją zawartą na stronie: http://osiedla.szczecin.pl.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku już dziś zapraszamy na otwarte spotkanie 8 września o godz. 17.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta, z pracownikami Biura ds. Organizacji Pozarządowych na którym odpowiedzą na wszystkie pytania i rozwieją ew. wątpliwości dotyczące sposobu wypełniania wniosku.

Do końca października zespół ds. SBO wybierze spełniające w/w kryteria projekty, spośród których w drodze głosowania mieszkańcy wskażą zwycięzców. Inwestycje, które dostaną najwięcej głosów zostaną wpisane do budżetu miasta na 2017 rok.

 

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.210.149.205). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook