Rusza remont Filii na Prawobrzeżu

14.07.2016, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Skanska S.A. zmodernizuje filię urzędu miejskiego na Prawobrzeżu. Wartość prac to ponad 2.2mln zł.

Wykonawca na zakończenie remontu ma 5 miesięcy.  Zakres prac obejmuje m.in. wyburzenie ścian, wymianę stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie wentylacji i klimatyzacji. Modernizacji ulegnie system kolejkowy oraz alarmowy. Powstanie monitoring. Celem planowanej inwestycji jest przede wszystkim poprawa warunków obsługi mieszkańców prawobrzeża oraz uruchomienie nowych stanowisk.
 
Remont i przebudowa części budynku oraz przeniesienie stanowisk z obecnie użytkowanych pomieszczeń zakłada m.in.: maksymalne otwarcie pomieszczenia sali obsługi interesantów,  na wzór sali 62 w gmachu urzędu przy pl. Armii Krajowej. W ramach modernizacji zostanie zwiększona liczba stanowisk do obsługi mieszkańców w zakresie spraw obywatelskich (meldunki, dowody osobiste) i komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, prawa jazdy), a także Urzędu Stanu Cywilnego .
 
Planowane jest uruchomienie zupełnie nowych okienek dedykowanych działalności gospodarczej, sprawom związanym z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Stanowiska okienkowe oraz USC objęte zostaną nowym systemem przywoławczym. Na niektórych stanowiskach będą zainstalowane terminale płatnicze. W filii nadal udzielana będzie pomoc prawna. Tak jak dotychczas będzie można zasięgnąć porady Miejskiego Rzecznika Konsumentów czy Wydziału Księgowości. Po remoncie w filii urzędu ma zostać przygotowany pokój w którym będą dyżurować radni miasta.
 
W związku z tym, że remont będzie się odbywał w części budynku, która obecnie nie jest użytkowana (urząd nabył nieruchomość w ubiegłym roku), nie przewiduje się znacznych utrudnień w obsłudze mieszkańców. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość by później być obsługiwanym w przyjaznych warunkach.
 
EL
 
 Wizualizacje, materiały UM Szczecin
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.239.11.178). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook