Rowerem z Kijewa do Płoni

19.02.2020, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Rozpoczęła się budowa dużej ścieżki rowerowej z Kijewa do Jezierzyc.

Latem pisaliśmy o planach budowy ścieżki rowerowej z Kijewa do Jezierzyc. Udało się zapewnić finansowanie tej inwestycji i kilka dni temu wykonawca wszedł na plac budowy. Ścieżka rowerowa z Kijewa do Jezierzyc jest częścią  szczecińskiego fragmentu tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich. Nowa trasa  rowerowa o łącznej długości 9,3 km, będzie przebiegała od ulicy Dąbskiej, przez tereny leśne i dalej wzdłuż ulic: Trzcinowej, Uczniowskiej, Kołbackiej, Buczynowej, Mostowej, Wiewiórczej, aż do ulicy Gościnnej w Jezierzycach. W zależności od odcinka będzie wykonana z nawierzchni bitumicznej lub kruszywa. Fragmentami będzie również poprowadzona w formie pasów rowerowych, po istniejącej nawierzchni. Przedsięwzięcie to jest częścią projektu pn.  „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich – etap 3”, realizowanego na mocy porozumienia z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 1. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.6. Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu. Inwestycję zrealizuje firma KRISTONE Krystian Suda. Jej koszt to 6,9mln zł, a termin zakończenia robót to listopad tego roku. Własnym rowerem będzie można odbyć dość sporą wyprawę. Przypomnijmy, że w Płoni nie ma stacji roweru miejskiego.

EL

Foto ilustracyjne 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.222.189.51). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook