Rower miejski pewniejszy

26.03.2014, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Protest odrzucony, system roweru miejskiego coraz bliżej.

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła protest jednego z uczestników przetargu ogłoszonego przez miasto na uruchomienie Szczecińskiego Roweru Miejskiego. Tym samym orzeczenie KIO umożliwia podpisanie umowy z wybranym przez miasto wykonawcą czyli konsorcjum firm Enigma i Sharing Union.

26 marca w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych odbyło się posiedzenie składu orzekającego w sprawie odwołania wniesionego przez spółkę Nextbike.  Zastrzeżenia dotyczyły przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy roweru miejskiego prowadzonego przez spółkę Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Postępowanie odwoławcze wykazało, że wszelkie decyzje podjęte przez NiOL w toku procedury przetargowej były prawidłowe.  W związku z tym firma Nextbike wycofała swoje odwołanie uznając czynności podjęte przez NiOL za właściwe.  Wybór dokonany przez zamawiającego jest ostateczny co umożliwia podpisanie umowy z wykonawcą - konsorcjum firm Enigma i Sharing Union. O terminie podpisania umowy poinformujemy w osobnym komunikacie.

Zgodnie założeniami, od momentu podpisania umowy wykonawca będzie mieć trzy miesiące na zrealizowanie zadania. Zwycięska firma będzie musiała dostarczyć 33 stacje i wyposażyć je w 505 stojaków oraz 360 rowerów.

Elementem umowy jest  także między innymi uruchomienie strony internetowej SRM, stanowisk wyposażonych w sprzęt do obsługi i kontroli systemu oraz odpowiednie narzędzia do jego montażu. Wykonawca przeszkoli  wskazanych pracowników w kompleksowej obsłudze, serwisie oraz zarządzaniu SRM.

Zgodnie z założeniami korzystanie z roweru  przez pierwsze 20 minut będzie bezpłatne.

Kolejne opłaty to:

od 21 do 60 minut = 1 zł

od 61 do 120 minut = 3 zł

od 121 do 180 minut = 5 zł

każda następna godzina = 7 zł

EL

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.235.20.185). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook