Rewitalizacja Dąbia – wyniki konkursu

25.04.2021, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Ogłoszone zostały wyniki konkursu architektonicznego na rewitalizację najstarszej części Dąbia. Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii COVID 19 ogłoszenie wyników odbyło się w formie online.

Prace podlegały ocenie Sądu Konkursowego, w którym zasiadali przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich,   Biura Planowania Przestrzennego, Spółdzielni Kielnia, Szczecińskiego TBS, a także Architekt Miasta i Miejski Konserwator Zabytków. Pierwsze miejsce zdobyła pracownia Studio A4, Spółka Projektowa z o.o. Szczecina. “Prace były zróżnicowane, poziom konkursu bardzo wysoki, ale... zwycięzca może być tylko jeden” - zgodnie podkreślają przedstawiciele Sądu Konkursowego. Wszyscy byli jednomyślni - najlepszą koncepcję architektoniczną rewitalizacji Starego Dąbia przedstawiła pracownia Studio A4 ze Szczecina . 

W uzasadnieniu Sąd konkursowy podkreślił, m. in. że: pierwszą nagrodę przyznaje się za synergię działań w kształtowaniu przestrzeni eksponujących i odtwarzających wartości kulturowe i tożsamość dziedzictwa urbanistycznego Starego Dąbia oraz wysoką jakość zagospodarowania przestrzeni i programu funkcjonalnego, zgodnego ze współczesnymi oczekiwaniami społecznymi. W pracy w optymalny sposób wykazano potencjał rewitalizacji starego miasta poprzez działania urbanistyczne i architektoniczne tworzące atrakcyjną ofertę inwestycyjną i uwzględniającą ekonomiczne aspekty rozwoju obszaru…(pełna opinia i zalecenia pokonkursowe, koncepcja znajdują się tutaj

Oprócz tytułu, zwycięska pracownia zdobyła także nagrodę - 30 tys zł oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie ostatecznej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Drugą nagrodę i 25 tys zł zdobyła pracownia Domino, grupa architektoniczna Wojciech Dunaj ze Szczecina

Trzecie miejsce zajęli architekci z Warszawy -  Bric Architekci spółka z.o.o, w nagrodę otrzymali 18 tys zł.

Sąd konkursowy przyznał także dwa wyróżnienia i po ,8 tys zł dla:

spółka Habitat Architekci z Poznania,

Pracownia Projektowa Atrium spółka z .o.o, Szczecin

Wszystkie prace konkursowe, uzasadnienia i wnioski są opublikowane na stronie spółki tutaj

Poziom konkursu był bardzo wysoki. Koncepcje były zróżnicowane i nad każdą można byłoby się długo i szczegółowo pochylać -  mówiła po ogłoszeniu wyników Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego TBS - Gratulujemy zwycięzcy - Studiu A4 i dziękujemy wszystkim uczestnikom. 

Szczeciński TBS chce w miarę możliwości jak najszybciej przystąpić do realizacji części, za którą odpowiada. Spółka na wsparcie działań rewitalizacyjnych w Dąbiu, ma zagwarantowane środki, przyznane przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Zakres opracowania obejmował blisko 30 ha, w tym nieruchomości należące do: Gminy, spółki Szczecińskie TBS, Spółdzielni Mieszkaniowej Kielnia oraz innych podmiotów . Celem konkursu było poznanie różnych rozwiązań architektonicznych i świeżego spojrzenia na tę część miasta, przy zachowaniu charakteru tego miejsca. Wyniki konkursu miały również dać wskazówki do tego, jak poprawić warunki zamieszkania i estetykę otoczenia, lepiej skomunikować ten obszar, sprawić, aby był atrakcyjniejszy do życia. Konkursem byli zainteresowani architekci z całej Polski. Chęć udziału w nim zgłosiło 30 pracowni. Ostatecznie, w ustalonym terminie wpłynęło 8 koncepcji. Konkurs jeszcze ogłosiło TBS Prawobrzeże, które z początkiem roku połączyło się ze Szczecińskim TBS. Nowa spółka pod nazwą Szczecińskie TBS kontynuowała zadanie i z powodzeniem doprowadziła do zakończenia procedury konkursowej.

 AGA

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.238.116.201). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.