Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

22.08.2019, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Niewiele czasu zostało rodzicom na zapisanie dziecka do przedszkola.

Przypominamy, że trwa rekrutacja uzupełniająca do szczecińskich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. Podobnie jak w przypadku innych naborów, również i ten prowadzony jest elektronicznie. W tegorocznej rekrutacji uzupełniającej do placówek wychowania przedszkolnego mogą wziąć udział dzieci, urodzone w latach 2013-2016 (tj. w wieku 3-6 lat), których sytuacja z różnych przyczyn nie została rozwiązana na etapie naboru właściwego. Podobnie jak w przypadku innych naborów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, również i ten prowadzony będzie elektronicznie za pomocą strony https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/. To właśnie w tym miejscu zainteresowani rodzice powinni wypełnić nowy wniosek, na którym mogą wskazać maksymalnie 3 preferowane przez nich placówki. Należy pamiętać o tym, by na pierwszym miejscu umieścić tę placówkę, na której najbardziej nam zależy. Następnie wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów) w placówce wskazanej na pierwszym miejscu.

Co ważne, jeżeli zainteresowany rodzic nie ma możliwości wypełnienia dokumentów za pomocą systemu elektronicznego, wniosek o przyjęcie może otrzymać w wybranej placówce, wypełnić ręcznie i podobnie jak w przypadku wniosku elektronicznego złożyć w placówce pierwszego wyboru. Do placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin w naborze uzupełniającym mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy wraz z rodzicami zamieszkują na terenie gminy. W postępowaniu obowiązują te same kryteria, jak podczas tegorocznego naboru właściwego. Co ważne, pod uwagę nie jest brana kolejność zgłoszeń.

Na wypełnienie wniosku i złożenie go w placówce zainteresowani rodzice i opiekunowie prawni będą mieć czas do 21 sierpnia br. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie podana do publicznej wiadomości 27 sierpnia. Dzień później, 28 sierpnia br., rodzice kandydatów będą mieć czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki. Ostateczne wyniki naboru uzupełniającego poznamy 29 sierpnia br. Szczegółowe informacje o tegorocznej rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdują się na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/. To właśnie w tym miejscu znajduje się nie tylko szczegółowy informator dla rodziców czy też lista placówek, które dysponują wolnymi miejscami, ale również między innymi wzory niezbędnych dokumentów oświadczeń.

 

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.200.140.218). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.