Rejestracja przedsiębiorców po nowemu. Sprawdź stare dane!

05.12.2011, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Trwa rejestrowanie przedsiębiorców według nowych zasad. Teraz informacje przekazywane są do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Urząd miasta do końca roku musi przekazać do CEDIG-u dane przedsiębiorców rejestrowanych na starych zasadach. Warto sprawdzić czy są one aktualne.

Od 10 października Centrum Obsługi Przedsiębiorców rejestruje przedsiębiorców według nowych zasad, tj. wpisuje elektronicznie przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej w skrócie CEIDG. W stosunku do osób wpisanych do CEIDG organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki. Urząd Miasta jedynie przekształca wniosek papierowy na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG. Po dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do CEIDG, system elektronicznie przesyła odpowiednie dane do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG nie są wydawane zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ani zaświadczenia potwierdzające figurowanie w ewidencji. Zaświadczenia mają formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl. Urząd Miasta pozostaje organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców wpisanych na starych zasadach tj. do gminnej ewidencji działalności gospodarczej. Urząd ma obowiązek przekazania do końca 2011 r. danych przedsiębiorców z dotychczasowej ewidencji gminnej do CEIDG. Ważne jest, aby dane, które zostaną przeniesione do CEIDG były aktualne i pełne. W tym celu przedsiębiorca powinien sprawdzić na swoim zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej czy wpis zawiera aktualne i poprawne dane: numer pesel, NIP, nowe kody PKD 2007, nazwę firmy, adres zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej itp. Jeśli dane nie są aktualne należy złożyć wniosek CEIDG-1 o zmianę danych.

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.151.124). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.