Rada ma szefa

26.06.2019, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Jedną z oczekiwanych decyzji radnych Rady Miasta Szczecina, był wybór przewodniczącego(cej) tego gremium.

Po kilku miesiącach wakatu i braaku zgody radnych koalicyjnych, wreszcie udało się przegłosować kandydaturę radnej Renaty Łażewskiej na przewodniczącą Rady Miasta Szczecina. Znamienne, że radni popierający prezydenta Piotra Krzystka czyli Bezpartyjni i Koalicja Obywatelska, mają w sumie 21 głosów, ale za wyborem Łażewskiej zagłosowało 19 radnych, siedmiu się wstrzymało, a czterech było przeciwnych. Tym samym po rezygnacji z mandatu radnego przez Michała Wilkockiego, pracami rady kieruje teraz Renata Łażewska, która zapowiedziała, że będzie sekundować przebudowie byłej sali Filharmonii na nową salę sesyjną Rady Miasta.
 
Miasto ma rezerwę budżetową na ten cel w wysokości 11mln złotych, choć oferta remontu jaka wpłynęła, opiewa na kwotę 18mln zł. Trzy godziny potrzebowali radni by udzielić prezydentowi absolutorium za poprzedni rok. Reguły matematyczne wskazywały, że absolutorium będzie bez wielkich problemów, i tylko radni opozycyjni (PiS) dopytywali o szczegóły, ale niczego się nie dowiedzieli, gdyż prezydent nie był skłonny wyjaśniać wątpliwości. Taka postawa opozycji dziwi, że radni, którzy byli w koalicji z Piotrem Krzystkiem i współrządzili miastem, nie udzielili mu skwitowania. To trochę tak jakby zjeść cały obiad i wybrzydzać, że był niesmaczny,m choć na talerzu ani śladu jedzenia…
 
Radnych rozgrzała dyskusja nad decyzją o podniesieniu kapitału i zaciągnięciu kolejnego kredytu, tym razem na budowę Aquaparku. To kolejne 318mln złotych kredytu plus około 50mln koszty obsługi. Radni zwrócili uwagę, że biznes plan zakłada cenę biletu za godzinę basenu to 24zł, i tyle samo za godzinę sauny. Prawie 50zł za dwie usługi, kogo będzie na to stać, pytali radni? Padła propozycja budowy trzech mniejszych parków wodnych; na północy, w centrum i na prawej stronie miasta. Zaproponowano by przenieść budowę Aquaparku na obrzeża miasta by po pierwsze nie korkować miasta (Gontyna), a po drugie, bardziej udostępnić obiekt ludziom z regionu. Nikt z zarządu miasta nie odpowiedział na te propozycje. Zwykłą większością radni podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Fabryka Wody, która przygotowuje budowę Aquaparku. Radni połączyli spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego poprzez wchłonięcie TBS Prawobrzeże przez Szczecińskie TBS. Połączomo także spółkę budującą stadion ze spółką Inwestycje Miejskie. Radni podnieśli też opłaty za naruszenie przepisów o przewozie osób i zwierząt, kary będą po prostu wyższe. Radni zlikwidowali Ośrodek Szkoleniowy nr 4 przy Centrum Edukacji Ogrodniczej w Zdrojach. Ulice Orla i Rysia w Kijewie stały się ulicami gminnymi.
 
Na zakończenie sesji, nowa przwwodnicząca zapowiedziała, że jeśli dalej radni będą masowo opuszczać salę obrad przed zakończeniem procedowania uchwał, zaządzi by liste obecności podpisywano na koniec, a nie na początku obrad. Nie ma wytłumaczenia, 4że na sali było dość duszno, w końcu radni sa osłonięci od palącego słońca i mają za to płacone. A co ma powiedzieć dźwigowy, który siedzi w oszklonej kabinie na wysokości 40 metrów nad ziemią i ma temperaturę ponad 50+…
 
EL
 
 
                                                                                                                                                 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.222.189.51). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook