Przetarg na Filię

10.05.2016, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Biuro Prasowe urzędu miejskiego poinformowało o ogłoszeniu przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu Filii UM na Prawobrzeżu.

Celem planowanej inwestycji jest przede wszystkim poprawa warunków obsługi mieszkańców Prawobrzeża oraz uruchomienie nowych stanowisk. Wykonawcy mają czas na składanie ofert do 23 maja br.
 
Remont i przebudowa części budynku oraz przeniesienie stanowisk z obecnie użytkowanych pomieszczeń zakłada m.in.: maksymalne otwarcie pomieszczenia sali obsługi interesantów,  na wzór sali 62 w gmachu urzędu przy pl. Armii Krajowej. W ramach modernizacji zostanie zwiększona liczba stanowisk do obsługi mieszkańców w zakresie spraw obywatelskich (meldunki, dowody osobiste) i komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, prawa jazdy), a także Urzędu Stanu Cywilnego .
 
Planowane jest uruchomienie zupełnie nowych okienek dedykowanych działalności gospodarczej, sprawom związanym z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Stanowiska okienkowe oraz USC objęte zostaną nowym systemem przywoławczym. Na niektórych stanowiskach będą zainstalowane terminale płatnicze. W filii nadal udzielana będzie pomoc prawna. Tak jak dotychczas będzie można zasięgnąć porady Miejskiego Rzecznika Konsumentów czy Wydziału Księgowości.
 
Po remoncie w Filii urzędu ma zostać przygotowany pokój w którym będą dyżurować radni miasta.
 
W związku z tym, że remont będzie się odbywał w części budynku, która obecnie nie jest użytkowana (urząd nabył nieruchomość w ubiegłym roku), nie przewiduje się znacznych utrudnień w obsłudze mieszkańców. Wykonawca na zakończenie remontu będzie miał 5 miesięcy od momentu przekazania placu budowy.
 
EL
 
 
 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (44.200.194.255). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.