Przełom w diagnostyce padaczek

09.09.2022, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Pierwsze w Polsce robotycznie asystowane wszczepienie elektrod stereo-EEG. Milowy krok w diagnostyce i leczeniu padaczek lekoopornych

Zespół specjalistów ze szpitala „Zdroje”, pod kierownictwem neurochirurga prof. Leszka Sagana, przeprowadził pierwsze w Polsce robotycznie asystowane wszczepienie elektrod stereo-EEG (SEEG) u nastolatka chorującego na padaczkę lekooporną. Nowoczesne elektrody wszczepione zostały 16-letniemu Igorowi, a ich zadaniem było monitorowanie głębokich struktur mózgowia pacjenta celem poszukiwania ogniska padaczkorodnego. Specjaliści ze „Zdrojów” przeprowadzili zabieg przy wykorzystaniu po raz pierwszy ultranowoczesnego robota operacyjnego wchodzącego w skład unikalnego zestawu do diagnozowania i leczenia neurochirurgicznego padaczek przekazanego placówce przez Fundację WOŚP.

Stereo-EEG (stereoelektroencefalografia, SEEG) jest inwazyjną neurochirurgiczną metodą diagnostyczną dedykowaną pacjentom z padaczką lekooporną. Do tej pory dostępne  metody nie dawały możliwości precyzyjnego wskazania źródła napadów padaczkowych. SEEG staje się krokiem milowym w rozwoju tejże diagnostyki, umożliwiając badanie niedostępnych, głęboko położonych obszarów mózgu i lokalizując ogniska padaczkorodne.

Podczas zabiegu wszczepienia elektrod SEEG, za pomocą robota operacyjnego połączonego z systemem neuronawigacyjnym, po wcześniej zaplanowanych komputerowo trajektoriach,  wkręcane są w czaszkę kotwy mocujące, przez które neurochirurdzy wprowadzają cienkie (o średnicy 0,8 mm) elektrody do mózgu. Po operacji pacjent, dzięki elektrodom podłączonym do aparatu SEEG, poddawany jest całodobowemu monitorowaniu przez kilka, lub nawet kilkanaście dni. O czasie trwania takiej obserwacji decydują neurolodzy, którzy na bieżąco analizują otrzymywane zapisy fal mózgowych i w gestii których leży ostateczne wskazanie obszaru padaczkorodnego przewidzianego na dalszym etapie do resekcji operacyjnej.

Po raz pierwszy w Polsce zabieg wszczepienia elektrod SEEG przeprowadzono u dziecka. Jednocześnie pierwszy raz specjaliści wykonali go przy użyciu ultranowoczesnego  robota operacyjnego, który wykorzystywany jest do robienia możliwie najmniejszych otworów w czaszce i do późniejszego niezwykle precyzyjnego umieszczania tych elektrod w mózgowiu. Robot ten jest jednym z elementów unikalnego zestawu do diagnozowania i leczenia neurochirurgicznego padaczek u dzieci i młodzieży, jaki w roku ubiegłym szpital „Zdroje” otrzymał od Fundacji WOŚP. Oprócz robota w skład tego zestawu wchodzi także aparat do badania funkcji bioelektrycznych mózgu - czyli do wykonywania badań śródoperacyjnych EEG,  nowoczesny mikroskop umożliwiający trójwymiarowe widzenie pola operacyjnego i barwienie miąższu mózgowego w poszukiwaniu ognisk patologicznych, a także nawigacja śródoperacyjna. Całość dopełnia urządzenie laserowe służące do niszczenia głęboko położonych ognisk padaczkorodnych. Mała inwazyjność i niezwykła precyzja – to najważniejsze atuty tego supernowoczesnego konglomeratu urządzeń. Cały zestaw, którego wartość przekracza 8,5 mln zł, jest historyczną, rekordową darowizną przekazaną przez WOŚP dla placówki w Zdrojach. Jego wartość stanowi blisko połowę wszystkich otrzymanych dotychczas od Fundacji darowizn, a nadmienić należy, że czerwone serduszka znajdziemy na aparaturach, sprzętach i wyposażeniu niemal na każdym ze zdrojowskich oddziałów szpitalnych.

Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej PUM szpitala „Zdroje” w Szczecinie jest strategicznie położonym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem neurochirurgicznym. Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnieni w nim specjaliści przeprowadzili wiele pionierskich, unikalnych w skali kraju zabiegów operacyjnych, wprowadzając nową jakość w standardzie postępowania z chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Wśród nich istotnym punktem były także operacje związane z usuwaniem ognisk padaczkorodnych u dzieci   i nastolatków.

 

 

 

fFoto net

 

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (3.233.242.67). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.

Facebook