Przedszkole Promujące Zdrowie

07.05.2012, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Przedszkole promujące zdrowie to takie, w którym dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci, nauczycieli, i pozostałych pracowników placówki.

W przedszkolu promującym zdrowie podejmuje się działania sprzyjające zabawie, nauce i pracy. Stad też szczególny nacisk należy położyć na racjonalne żywienie, na wykorzystanie własnych możliwości danych przez naturę i środowisko. Bardzo ważne jest też zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne przedszkola. Tworzy je budynek i teren przedszkola, odpowiednio wyposażony i zagospodarowany, a także higieniczny harmonogram dnia. Działania prozdrowotne obejmują też minimalizowanie lęków i stresów. Przedszkole „SLONECZNA 9” jest placówką, w której od lat głównym celem jest propagowanie wśród dzieci, ich rodzin oraz pracowników aktywnej postawy wobec zdrowia własnego i innych. W dniu 25 października 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, w której uczestniczyli przedstawiciele naszej placówki. Certyfikat nadany jest placówce na lata 2011 - 2016. Nasze wyróżnione przedszkole ma możliwość, kontynuując przez trzy kolejne lata edukację zdrowotną dzieci, ubiegania się o Certyfikat Krajowy nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej. Oczywiście nasze przedszkole będzie starało się o to kolejne wyróżnienie. Wierzymy, że starania te odpowiednio przygotują dzieci do dokonywania właściwych wyborów służących ich zdrowiu. Małgorzata Sroka

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.170.244). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.