Przedszkola od września

12.07.2012, Szczecin. Prawobrzeże - dwutygodnik informacyjno-reklamowy

Podczas konferencji prasowej została zaprezentowana bieżąca sytuacja dotycząca zatrudnienia w przedszkolach publicznych na rok szkolny 2012/2013.

Zakończyły się prace związane z analizą przez Wydział Oświaty arkuszy organizacyjnych przesłanych przez dyrektorów przedszkoli publicznych. Z nadesłanych danych wynika że w całym systemie przedszkolnym będzie o 1,6 % mniej etatów niż w roku ubiegłym. Było 2120 etatów, zostanie 2102. Ponadto poinformowano, że wszystkie dzieci spełniające kryteria zostały przyjęte do szczecińskich placówek, jednak liczba uczęszczających do przedszkoli publicznych w porównaniu do poprzedniego roku spadnie o 354 dzieci. Nowa sytuacja, mniej dzieci w systemie, mniej liczne grupy przy jednoczesnym zwiększeniu ich liczby, wymaga pewnych przeszeregowań. Dlatego też, w niektórych jednostkach zatrudnienie wzrośnie w innych spadnie Krzysztof Soska zastępca prezydenta Szczecina zapewnił, że każda sprawa dotycząca zatrudnienia w poszczególnej placówce rozpatrywana jest indywidualnie Podjęte działania nie wpłyną na jakość funkcjonowania przedszkoli publicznych w Szczecinie. Prezydent odniósł się również do prac nad uchwałą w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych regulującą funkcjonowanie tych placówek. Nad uchwałą zgodnie z ustaleniami wspólnie pracowali przedstawiciele Wydziału Oświaty oraz przedstawiciele rodziców. W związku z brakiem jednoznacznej opinii rodziców związanej ze zmianami wprowadzonymi w projekcie uchwały a także w związku z zawarciem w projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu Szczecin Przyjazny Rodzinie ulg za Przedszkola i Żłobki Miejskie, że Prezydent Miasta Szczecin nie wniósł na najbliższej sesji Rady Miasta Szczecin projektu nowej uchwały regulującej opłaty za przedszkola publiczne. Robert Grabowski Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej UM Foto Andrzej Wiśniewski

Galeria zdjęć

Skomentuj

Znamy Twoje IP (34.239.151.124). Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.